2012. április 23., hétfő

Mai szakasz: 1 Mózes 7


1 Mózes 7 egy ismerős bibliai kijelentéssel kezdődik: "Ezt mondta az Úr Nóénak: Jöjj be ... a bárkába" (1. vers angolból fordítva). A Bibliában elejétől végig ott találjuk Isten hívását: „Jöjj!” Jézus így hív: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket" (Máté 11:28). A Biblia utolsó könyvének -  a Jelenések könyvének -  utolsó fejezete ezt a kegyelemteljes hívást közli: "És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el..." (Jel 22:17). Jézus hozzáteszi: "azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem" (Ján 6:37).

Isten hívása Nóé felé, hogy jöjjön a bárkába, a megváltás, a biztonság és a szabadítás hívása volt. A gondoskodására szóló ígérete aznapra, holnapra és örökre szólt. Reményt adott Nóénak a világ zűrzavarának közepette. Jézus isteni hívása nekünk is reményt ad. Az Ő mentő bárkájában megváltást, biztonságot és szabadulást találunk. Mondd el néhány mondatban, hogyan találtál Jézus Krisztusban egy mentő bárkára!

- Mark Finley

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése