2012. július 29., vasárnap

Mai szakasz: 3 Mózes 14

Aki fizikailag tisztátalanná vált, csak abban az esetben vethette magát alá a megtisztulási szertartásnak, ha megszűnt a tisztátalanság forrása. A megtiszulás nem gyógyítás volt (kivéve Naámán rendkívüli és csodálatos esetét - 2 Királyok 5), hanem előre mutatott az örökkévalóság igazi gyógyítására, amikor az ember újból a maga teljességében élvezheti Isten szent jelenlétét. A tisztátalanság állapotának súlyosságát hangsúlyozta az, hogy a bőrbetegséget követő megtisztulási szertartás egy hosszadalmas folyamat volt, amely meglehetősen sok lépésben állította helyre annak lehetőségét, hogy valaki  újból normális mindennapi életet élhessen otthon a közösségben. Minden lépcsőfok után, az illetőt "tiszának" nyilvánították, ami valójában azt jelentette, hogy eléggé tiszta volt a folyamat adott ponjának mértékéig. Az első lépésben egy élő madarat mártottak egy leölt madár vérébe, majd szabadon engedték, így szimbólikusan a madár magával vitte - eltávolította a közösségből - a tisztátalanságot (vö. két kekecskebak a 3. Mózes 16-ban). A nyolcadik nap szertartása szerint meg kellett kenni a jobb fület, a jobb hüvelyk ujjat és a jobb nagy lábujjat vétekért való áldozatból származó vérrel, és olajjal. Ezzel az egész személy megtisztult az Istennel való megújult közösségre (vö. 3. Mózes 8:23-24)

Szívünk megtisztítása szintén egy folyamat, és Krisztus "vétekért való áldozatát" követeli meg (Ésa. 53:10; ugyanaz a héber szó). Ez a folyamat tesz képessé bennünket arra, hogy Istent meglássuk (Mt 5:8). Az Úr megengedi, hogy megtapasztaljuk a megtiszulás lépcsőfokait (Mk 8:23-25), hogy így megsejthessük munkájának hatalmas voltát abban, ahogyan megtisztít bennünket tulajdon vérével,  vizzel (Jn 19:34; 1 Jn 5:8) és "izsóppal" (Zsolt 51:9; 3. Mózes 14:4-7) a bűn végzetes "leprájától".

Roy Gane
Andrews University

Fordította: Liebhardt László

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése