2012. július 30., hétfő

Mai szakasz: 3 Mózes 15


A Mózes Harmadik Könyve utasításokat tartalmaz a nemiszervek váladékai és folyásai okozta tisztátalansággal kapcsolatosan:

Abnormális váladék férfiaknál (2-15 vers)
Normális váladék férfiaknál (16-17 vers)
Normális férfi és női váladék közösüléskor (18 vers)
Normális váladék (vérfolyás) nőknél (19-24 vers)
Abnormális váladék (vérfolyás) nőknél (25-30 vers; vö Lk 8:43-48)

A menstruációs ciklus alatti közösülés tiltása, amit a Mózes Harmadik Könyve 18:19-ben és 20:18-ban olvashatunk, az állandó erkölcsi törvények között is megtalálható (Ezékiel 18:6). Ha valaki tudatosan vétkezett, kitéve magát ennek a tiltott tisztátalanságnak, annak a nép közül való „kivágattatás” ill. „kiírtatást” Isten által elrendelt büntetését kellett elszenvednie (3 Mózes 20:18), nem volt lehetőség rituális megtisztulásra. A 3 Mózes 15:24 ideglenes tisztátalanságról tesz említést, amikoris véletlenül, a menstruációs ciklus kezdetén került sor a szexuális aktusra, amikor még az asszony nem tudta, hogy vérzik. Csupán annak a ténye, hogy ez megtörénhetett, elegendő volt arra, hogy nők ne vehessenek részt a papi szolgálatban, mert katasztrofálisan bemocskolta volna a Szentélyt, ha épp áldozat bemutatása közben váltak volna tisztátalanná.

Némely férfi és női tisztátalanság automatikusan történt meg, de voltak olyan súlyos tisztátalanságok is, amelyekből csak engesztelő áldozat bemutatása árán lehetett megtisztulni. Ezt a tényt sok keresztény félreértelmezi, és azt gondolja, hogy az emberi bűnök csak úgy megtörténnek. Csakhogy ezek a keresztények nem értik a különbséget a bűn és a fizikai tisztátalanság között. A bűnös cselekedetek, azok tettek, tehát nem csak úgy maguktól történnek meg, döntés következményei (Jk 4:17), még akkoris, ha valaki az adott pillanatban nincs tisztában azzal, hogy rosszul döntött (3 Mózes 4. fejezete). Bűnös állapotunkban maradunk mindaddig, amíg testünk át nem változik Jézus Második Eljövetelekor (1 Kor. 15:51-54), de Isten addig is képes bennünket megőrízni a bűnös cselekedetektől (Jud 24).

Roy Gane
Andrew University

Fordította: Liebhardt László

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése