2013. február 22., péntek

Mai szakasz: 1 Királyok 21


Eladva a gonosznak – ez volt Akháb. Az emberi természet hajlamos arra, hogy gyorsan gyerekes magatartásra váltson, és pontosan ez történt Akhábbal ebben a fejezetben. Miután Nábót megtagadta, hogy Akhábnak adja örökölt földjét, Akháb duzzogni kezdett, hogy nem kaphatja meg azt, amit akar. Így Jézabel, egy rossz szülőhöz hasonlóan, csalással megszerzi neki Nábót szőlőjét.

Az én ilyen hatással van mindnyájunkra. Amikor akaratunk nincs összehangolva Istenével, szívünk önző módon keresi azokat a dolgokat, amikre nincs szükségünk, és amelyekre nem kellene vágynunk.

Jézabel és Akháb is elhitték, hogy felette állnak Isten törvényeinek, és mindent megtehetnek, amit csak akarnak. Azonban egy újabb találkozás Illéssel gyorsan kijavította ezt a félreértést, amint rájöttek, hogy Isten mindig aktívan tevékenykedik, és a bűn súlyos következményekkel jár. Gondoljunk egy pillanatra Illésre. A bűn ellen beszélni nem mindig kellemes vagy népszerű dolog. De azok, akik Istent félik, mindig nevén nevezik a bűnt. 

Adjon Isten bátorságot nekünk, hogy őszintén és hitelesen beszéljünk a bűnről azokkal, akiknek élete csapdában van a bűn miatt. Ha így teszünk, Isten cselekedhet általunk, hogy megmentse lelküket. Amikor Akháb megtudta, hogyan vélekedik Isten az ő tettéről, megbánta és megalázta magát Isten előtt. Isten látta ezt, és kegyelmesen viszonyult hozzá. Úgy tűnik, hogy az alázatosság minden jellemvonásnál jobban tetszik Istennek. Te önző vagy alázatos nyomokat hagysz magad után?

Charissa Fong
végzős egyetemi hallgató
Sydney, Ausztrália

2 Mózes 3

Kétféle módon válaszolhatsz egy pusztai tapasztalatra: vagy azt engeded meg, hogy tönkretegyen; vagy azt, hogy megtisztítson.

Mózes második könyve második fejezetében Mózes egy negyven éves koronaherceg, akinek az élet minden jót megadott.  A harmadik fejezet elején pedig úgy jelenik meg, mint egy szelíd nyolcvan éves ember, aki a semmi kellős közepén olyan munkát végez, amit egy büszke egyiptomi soha nem tenne meg: juhokat legeltet. És még csak nem is a saját juhait; hanem felesége apjának juhait. Egy lúzer vő, aki arra sem képes, hogy saját munkát találjon.   

Miközben az egykori herceg élete ebben a pillanatban kényelmetlennek tűnhet saját mércénk szerint, mégis van két dolog, amit Mózes helyesen tesz. Elsősorban alázatos. Már nem egy büszke egyiptomi. Másodszor: elfoglalt. Amikor pusztai tapasztalatokon mész át, pontosan ezt kell tenned: maradj alázatos, és találj magadnak elfoglaltságot.

Mózes, aki most abban az állapotban van, hogy Isten használni tudja, találkozik az Úrral a Sínai hegyen, aki egy rejtélyes angyal formájában jelenik meg. Az "Úrnak angyala" szószerinti fordításban "az angyal, aki Yahweh". Ez azt jelenti, hogy Yahweh egy angyal? Nem. Isten mindenütt jelenvaló, Akit nem korlátoz semmilyen fizikai tér. Nekünk egy olyan Isten kell, Aki mindenütt jelen tud lenni.

De van olyan idő, amikor Isten, Aki mindenütt jelen van, egyszer csak úgy dönt, hogy másként fogja kinyilatkoztatni magát. Itt egy angyal képében jelenik meg, hogy kijelentse magát Mózesnek. Figyeljük meg a negyedik versben, hogy Isten Aki jelen van mindenütt, most egyszerre egy konkrét helyen is megjelenik: „Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből.” Olyan Isten Ő, Aki mindenütt ott van – itt és most is - ugyanabban az időben.

Vannak-e olyan dolgok a szívedben, amikről tudod, hogy visszatartanak attól, hogy Isten teljes mértékben használjon téged? Annak alapján, amit mások mondtak neked (nem a saját megérzésed szerint), mit gondolsz Isten milyen feladatot készít számodra?

Andy Nash

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése