2014. február 19., szerda

Mai szakasz: Énekek éneke 3

Ebben a fejezetben találjuk Sulamit két álma közül az elsőt, amelyet az esküvője napja előtt álmodott. Az esküvője utáni álmát az 5:2-8 verseiben olvashatjuk. Itt azt álmodja, hogy izgatott aggodalommal keresi szerelmét, és végül megtalálja őt. Így domborodik ki a „távollét-jelenlét” témája az Énekek Énekében. Csak úgy, mint az első emberpár esetében is, a szerelmeseknek szükségük van egymásra, hogy egésszé és teljessé legyenek! Itt és az Énekek Éneke más részeiben is bizonyítékot találhatunk arra, hogy az asszony éppúgy aktív és kezdeményező a kapcsolat építésében, mint a férfi.

Ezeknek a verseknek a lelki oldalát nézve felismerhetjük azt a mennyei szándékot, miszerint Isten olyan égő szerelmet plántál az asszony szívébe, amely nem engedi el a férfit, akit igazán szeret.

A 6-11. versek leírják Salamon és menyasszonya menyegzőjének azon eseményeit, amikor a pusztából Jeruzsálembe tartanak. A 11. versben arról olvashatunk, hogyan hordozza elfüggönyözött királyi hintaja Salamont és valószínűleg menyasszonyát is.

A 11. vers határozott utalás az esküvő napjára, amely döntő jelentőségű időbéli jelzés az egész könyv folyamatában, amely összeköti az udvarlás idejét (1:2-3:6) a 4. fejezetben leírt menyegzővel és az azt követő 5-8 fejezetekkel, amelyek arról beszélnek, hogyan erősödött intim szerelmi kapcsolatuk a házasság ideje alatt.

Az Énekek Éneke valójában nem más, mint „A házasság bibliai kézikönyve”, amely gyakorlati elveket vázol fel előttünk a szerelemi kapcsolat minden részére vonatkozóan. Különleges hangsúly kerül a házastársak közötti intim kapcsolat ajándékaira, amely azt mutatja, hogy Isten arra vágyik, hogy ezeket megtapasztaljuk házasságunkban. Ezek magukba foglalják a fizikai, érzelmi, szellemi (intellektuális) kapcsolatot, a szépség dicséretét, az alkotókészséget, a szabadidő eltöltését, a munkát, a válsághelyzeteket, az összetűzéseket, az elkötelezettséget, a lelkiséget, és hogy hogyan értsük meg egymást. Az Énekek Éneke példával szolgál Salamon és Sulamit bensőséges szerelmi kapcsolatának minden egyes fentebb említett részletére vonatkozóan.

„Uram, kérlek, vezess, hogy a házastársamhoz fűződő legbensőségesebb kapcsolatom akaratod szerint kiteljesedjen, és hogy mindig Veled járjam életutam, szoros kapcsolatban Teveled! Ámen.”

Richard M. Davidson
az ószövetségi írásmagyarázat professzora
Andrews Egyetem
Teológiai Szeminárium
Fordította: Liebhardt László


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése