2014. február 23., vasárnap

Mai szakasz: Énekek éneke 7

Ez a negyedik és egyben utolsó Salamon Sulamitot dicsőítő költeményei közül. Az alakjának csodálásával kezdi, és felfelé halad egészen a fejéig, míg az első ilyen dalban (4. fejezet) a leírás  a mennyasszonya fejénél indul, és onnan halad lefelé, dicsérve kedvességét. Ez a kontraszt is példája az ének elegáns, szimmetrikus felépítésének.

Több kifejezést is használ kétszeresen ebben a fejezetben. Itt és máshol is az ének második felében az ihletett Salamon tapintatosan és ízlésesen beszél a feleségével való szerelme bensőséges voltáról (pl. 7:7-8, 12-13, 5:2-5, 8:2, 14). A dal erőteljesen mutatja be az Édenből eredő házasság teljes szépségét és örömét. A 10. vers utal a férfi vágyára a nő után, aminek a nő tudatában van. Még az elbukott világban is vannak házasságok, amelyek az Édenbe visznek vissza.

Ahogy a Jahve lángja: szexualitás az Ótestamentumban című könyvben kifejtem, a pár dalban megjelenő paradicsomi szerelme: 1. kifejezetten gyönyörű (1:15-16); 2. csodálatosan átélt 3. szertelen ünneplés (5:1) 4.  hátborzongató kaland (1:4, 2:8) 5. tökéletes élvezet (2:3-4) 6. beteljesedés (lásd a felsorolt verseket, és még sok másikat, akár kettősen alkalmazva). 7. szégyenérzet nélküli és szabad (4:1-5, 5:9-7:10); 8. visszafogott és ízléses (2:7, 3:5, 8:4 a szerelmi aktus nem kellemetlenül leírva); 9. könnyed játék (1:7-8, 7:9) 10. romantikus szerelmi kaland (7:11-12); 11. erőteljesen szenvedélyes (2:5, 4:9, 5:4, 7:4) és 12. lenyűgöző misztérium (6:4, 10, 8:6). A házasság ezen jellemzőit szánja Isten minden házaspárnak, hogy örömük legyen bennük, félelem és szégyenérzet nélkül, harmóniában az Ő szeretetteljes szándékával.

„Uram, Istenem, hálát adok a szerelem és házasság sokszínű ajándékáért, amit számunkra teremtettél, hogy örömöt lejünk benne. Segíts értékelnünk és megóvnunk ezt az ajándékot! Ámen”

Richard M. Davidson
Az ószövetségi írásmagyarázat professzora
Andrews Egyetem Teológiai szeminárium
Fordította: Kóczián Ágnes


1 megjegyzés: