2014. február 21., péntek

Mai szakasz: Énekek éneke 5

Sulamit éneke a 3. fejezet 1-6. verseiben bemutatja a hiányzó szerelmest, majd a jelen lévőt. Az ennek megfelelő 5:2-6 versekben azonban a szerelmes először jelen van, majd hiányzik.  Az asszony a férje közeledéséről álmodik számtalan kétértelmű szó és kifejezés használatával, amelyek a szerelmespár intim kapcsolatára utalnak. Ez az álom talán a házasságukban korán megjelent problémákra utal (Salamon késő éjszakai közeledése, és az asszony érdeklődésének hiánya), és az 5:9-6:13-ig terjedő szakasz a hozzáállás és a cselekvés megváltoztatásának kidolgozását is jelenheti a problémák megoldására. Házasságunkban párkapcsolati kihívásokra számíthatunk, de Isten kegyelméből megtalálhatjuk a megoldást, ami még erősebbé és boldogabbá teheti szövetségünket.

Sulamit ékesszólóan írja le férje kiváló tulajdonságait (10-16. vers) . Úgy ábrázolja Salamont, Dávid fiát, mint aki „tízezer közül is kitetszik”, „és ő mindenestől fogva kívánatos” (10. és 16. vers). Ezek a kifejezések különösen alkalmasak Jézus, a Messiás, Dávid utolsó fiának jellemzésére is. Hasonló kifejezésmódú leírását láthatjuk a Messiásnak a 45. zsoltár 2. versében és sok Ellen White utalásban, ahol Krisztusra alkalmazza azokat (lásd: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 182. oldal; Krisztus példázatai. Budapest, 1999. Advent Kiadó. 233. oldal).

Ebben a fejezetben a férj és a feleség számtalan becenévvel illeti egymást. A férj „szerelmesemnek, galambomnak, én tökéletesemnek” nevezi feleségét (2. vers), a feleség pedig „szerelmesemnek, barátomnak” hívja férjét (16. vers). Az egész Énekek énekében a szerelmesek legalább tizennégyféle becenévvel kedveskednek egymásnak!  Az Énekek éneke arra ösztönöz bennünket, hogy szavakkal is ötletes módon fejezzük ki egymás iránti szeretetünket. Hogyan becézed legszívesebben a házastársadat? Én „Schatzie”-nak hívom a feleségemet, a német „kincs” szó jelentése alapján.

„Uram, köszönöm neked drága feleségemet, és köszönöm Jézust, az Egyetlent, aki „tízezer közül is kitetszik”, az Egyetlent, aki mindenben szeretetre méltó. Bárcsak mindnyájan egyfolytában az Ő páratlan szépségére néznénk, hogy ezáltal egyre inkább átváltozhassunk az Ő hasonlatosságára! Ámen.”

Richard M. Davidson
az ószövetségi írásmagyarázat professzora
Andrews Egyetem Teológiai szeminárium
Fordította: Csala Beáta


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése