2014. június 20., péntek

Mai szakasz: Jeremiás 50

Az 50. és 51. fejezet egyike azon próféciáknak, amelyek a babiloni káldeus birodalom ellen szólnak. A káldeusok Keszed leszármazottai voltak, aki Milkha és Nákhor fia volt (1Móz 22:22). A káldeus szó a görög chaldaioi szóból származik. Beszélték az arámi nyelvet, melyet Dánielnek is meg kellett tanulnia a fogsága alatt, és amely nyelven Ezsdrás és Nehémiás is beszélt, amikor társaikkal hazatértek Palesztinába.

Érdekes, hogy mind a babiloniak, mind az izraeliták Héber leszármazottai voltak (1Móz 10:25), és hébereknek, „Ibri”-nek hívták őket. A Biblia Istene „a héberek Istene” (1Móz 14:13; 2Móz 3:18).

Ábrahám idejében voltak néhányan, akik a héberek Istenében bíztak. Néhány nemzedékkel később, Jób idejében a káldeusok kifosztották Jóbot a vagyonából (Jób 1:17). Meghódították Mezopotámia földjét és Babilon régi városát tették a fővárosukká. Elfogadták a babiloni vallást és Merodák istent imádták (2. vers).

Van egy érdekes történet Babilon város nevének kialakulásáról. Amikor a sumérok megépítették a városok tornyait, az egyik várost téglából készült toronynak nevezték, Ka-dingirra-nak, ami annyit jelent, hogy „az isten kapuja”, vagy az „ég kapuja”, melyekről már az 1Móz 28:17 is ír. Miután összezavarodtak a nyelvek, a várost Bábelnek nevezték el, „mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére” (1Móz 11:9).

A prófécia szerint Izrael akkor tér vissza a babiloni fogságból, miután a Babiloni Birodalom megbukott (4. vers), és átvették felette az uralmat a médek és a perzsák. A Bibliában Jeremiás a Babilon nevet többször használja, mint bárki más, és azt mondja, „Babilon, amely elfoglalta Jeruzsálemet, bevétetik!”. Ézsaiás azt írja: „Elesett, elesett Babilon!” (Ézs 21:9). Jeremiás kihangsúlyozza, amikor a következőket mondja: „Hamar elesett Babilon” (Jer 51:8).

Az ókori Babilon bukásának oka többek között a bálványimádás (2. vers), és a hatalom miatti büszkeség volt. De a város elesett és csupán egy halom maradt (37. vers). Ez a prófécia visszhangzik az Újszövetségben is: „Leomlott, leomlott a nagy Babilon” (Jel 18:2). Ez mind a hamis istenek tisztelete és a büszkeség miatt történt.

Yoshitaka Kobayashi, Ph.D.,
Japán
Fordította: Baksa Viktória


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése