2014. június 22., vasárnap

Mai szakasz: Jeremiás 52

Az 51. fejezet végén ezt olvashatjuk: „Eddig tartanak Jeremiás beszédei” (Jer 51:64 – új prot. ford.). De akkor ki írta az 52. fejezetet? Jeremiás Krisztus előtt 625-ben kezdte el prófétai küldetését. Valószínűleg akkor már nem élt, amikor Nabukonodozor meghalt, és Evil-Merodák lett a király Babilonban Kr. e. 562-ben. Ez Jójákin király életének Babilonban száműzetésben eltöltött 37. évében történt. Továbbá az 52. fejezet majdnem teljesen megegyezik a 2Királyok végével (24:18-25:30). Valószínűleg Jeremiás írnoka adhatta ezt a részt hozzá, úgy gondolva, hogy szükséges megerősíteni Jeruzsálem bukásának tényét Jeremiás könyvének végén.

Ebben a fejezetben (1-11. versekben) Sedékiás király uralkodását, a káldeusok győzelmét Júda felett és a királyi család valamint a tisztviselők szörnyű halálát mutatja be Jeremiás. Isten azért hagyta el Júdát és Jeruzsálemet, mert Sedékiás uralkodása annyira bűnös volt, mint az őt megelőző Jojákimé.

A 12-16. versekben Nabuzáradán, Nabukonodozor testőrségének parancsnoka elrendezte az elvarratlan szálakat Jeruzsálem ostroma után. Nabukonodozor uralkodása 19. évének ötödik hónapjában, a tizedik napon belépett Jeruzsálembe és felégette az Úr templomát és a király házát, miután kifosztotta őket. A káldeus sereg lerombolta a város falait Jeruzsálem körül és Nabuzáradán elvitte a legtöbb júdeait Babilonba, kivéve a legszegényebb földműveseket, akiket szőlőművesként hagyott hátra.

A 17-23. versekben felsorolják a templomi tárgyakat, melyeket Jeruzsálemből vittek el Babilonba. Elvitték a legtöbb aranyat, ezüstöt és bronz tárgyakat, beleértve a két hatalmas bronz oszlopot és egy hatalmas bronzmedencét. Utána (24-27. versekben) azt írja, hogy Nabuzáradán elvitt 74 júdeait, köztük papokat Riblába Nabukonodozorhoz, aki kivégeztette mindegyikőjüket ott Riblában, Hamát földjén.

A 28-30. versek feltüntetik a júdeai rabok számát, akiket elvittek Júdából. A teljes létszám 4600 fő volt. Mennyire szomorú Jeruzsálem pusztulását olvasni! Júdea népe tovább virágozhatott volna, ha Istent követik. Az egyetlen pozitív hír ennek a fejezetnek a végén található, miszerint Evil-Merodák uralkodásának első évében, kihozatta Jójákint, Júda királyát a börtönből, és engedte neki, hogy az asztalánál ehessen vele.

Yoshitaka Kobayashi, Ph.D.,
Japán
Fordította: Rajki Dávid


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése