2014. június 23., hétfő

Mai szakasz:Jeremiás siralmai 1

Amikor válsághelyzetbe kerülünk, a „hogyan” és „miért” kérdések egyből fontosak lesznek számunkra. Hogyan lehetséges, hogy minden, amit tudtam és gondoltam, amit szilárdnak éreztem, egyszerre csak a semmibe tűnik? Hogyan maradhat Isten tétlen fájdalmaim és szenvedéseim közepette?

A Jeremiás siralmainak első fejezete még nem tér rá a „miértekre” és a „hogyanokra”. Ez a költői könyv  precízen szerkesztett akrosztichonban íródott (ami azt jelenti, hogy a költő a héber ábécé betűit használta fel a versek kezdőbetűiként az 1., 2., 4., és 5. fejezetekben. A könyv középpontjában a héber ábécé 22 betűjének megfelelő 22 vers helyett Jeremiás 66 verset írt, minden három verset azonos betűvel kezdve.)

Ez a könyv nem egy csüggedt, reményét vesztett író spontán panaszkodását tartalmazza, hanem a változatlan helyzet nagyon is pontos leírását, a fogság okairól szóló beszámolót, és azt az imával kiharcolt felismerést, hogy egyetlen reménységünk az Alkotónk és Megváltónk iránti megújult odaszentelődés. „Te Uram örökké megmaradsz” – így hangzik az író hitbeli bizonyságtétele, mindazonáltal ez a jövőre (is) vonatkozik. Mint mindenkinek, aki fájdalmat és veszteséget szenved el, nekünk is meg kell tennünk bizonyos lépéseket, ha új életet szeretnénk kezdeni.

A Siralmak első szava a „Jaj!” megadja a kezdőhangot. Ez egy fájdalmas felkiáltás, gyászos jajgatás, ami általában temetés keretében hangzik el (2Sám 1:19, 25, 27; Ézs 1:21; Jer 48:17). Júda nincs többé; temploma romokban hever (10. vers); vezetői és papjai menekülnek (Jer Sir 10:4, 6). A katasztrófa oka világosan látható: „Vétkezvén vétkezett Jeruzsálem, azért lett csúfsággá” (8. vers). Az író azonnal felismeri Isten válaszát „eltiport engem” (13. vers); „félredobta hőseimet mind mellőlem az Úr, … összetörte ifjaimat; sajtóba taposta az Úr Júda szűz leányát” (15. vers). Ez nem hirtelen balszerencse, vagy háborús politikai helyzet, hanem maga az Úr áll Jeruzsálem bukásának eseményei mögött. Ez a történelem bibliai nézőpontjának egyik fontos ábrázolása.

Igen, végül Babilon rombolta le a várost és annak templomát Kr. e. 586-ban. Igen, Babilon királya, Nabukodonozor vitette Júda lakóit fogságba, végeredményben azonban Isten volt az, aki irányította az eseményeket (Dán 1:2). Jeremiás azonban – Dánielhez és a régi idők többi hűségeséhez hasonlóan – felismerte Isten tevékeny részvételét választott népe életében. Ezért amikor Isten megengedett egy-egy történést, arra azt a kifejezést használták, hogy „Ő tette”. 

Nem tudom, te milyen élethelyzetben vagy most. Nem tudom, milyen völgyön vagy hegytetőn vezet ma át az utad. De emlékezz arra, hogy az ÚR igaz, és minden az Ő irányítása alatt van. Úgy az ítélet, mint az üdvösség kérdésében Ő a legfőbb tekintély, és készségesen meghallgatja imáidat, és számon tartja könnyeidet!

Gerald A. Klingbeil, D. Litt.
az Adventist Review és az Adventist World [Adventista Világ] című iratok társszerkesztője
kutatóprofesszor az Andrews Egyetemen


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése