2014. június 24., kedd

Mai szakasz: Jeremiás siralmai 2

Mindig okolni akarunk valakit, amikor valami rossz történik velük. Először azon tanakodunk, hogy „miért”, majd a „hogyan”-ra és a „ki”-re koncentrálunk.  Jeremiás siralmainak 2. fejezete a „kicsoda”kérdésével küzd. „Elnyelte az Úr” és „letörte”, „lerontotta” és „kivágta” – így látszik Jeremiás szemszögéből (2-3. vers).

Isten haragja, „mint lángoló tűz” gerjedt fel Jákob ellen (3. vers). Az Úr nemcsak olyan volt, mint valami ellenség, láthatóan magára hagyta a teljes kultikus áldozati rendszer színhelyét, beleértve az oltárt, a szent sátrat, az ünnepeket és a papokat is. Hogyan lehetett e pusztítás végrehajtója az, aki maga alapította a templomi szolgálati rendszert a mennyei szentély mintájára? Szinte hallom Jeremiás zavarodott lamentálását.  Isten haragja leírásának azonban egyensúlyban kell lennie Izrael iránti évszázados türelmével, míg ők saját vágyaikat, szomszédaikat és bűnös hajlamaikat követték, és nem Istenüket.

A bálványimádás évszázadai, a gyengék és rászorulók megsegítésének elhanyagolása végül megérett az isteni ítéletre. Jeruzsálem bukása nem egy irracionálisan zsarnoki Isten haragos dühkitörése volt, akinek ki kellett tombolnia magát. „Kicsoda gyógyít meg téged?” – kérdi a Siralmak szerzője, Jeremiás. (13. vers). Ki tudja sebeinket és sérüléseinket meggyógyítani, amikor bűntudattal küzdünk, és Isten oly’ távolinak tűnik?

A második fejezet nem ad egyértelmű választ, még nem. De tudjuk, hogy „megcselekedte az Úr, amiket gondolt” (17. vers). A karja nem túl rövid, Ő nem távozott messzire és nem is gerjed gyorsan haragra. Ő a világmindenség teremtője, fenntartója és megmentője. Mindent meg szeretne adni gyermekeinek. Ígéretei beteljesednek, még ha vár is egy ideig (Hab 2:3).

Gerald A. Klingbeil, D.Litt.
az Adventist Review és az Adventist World folyóiratok társszerkesztője
kutató egyetemi tanár
 Andrews Egyetem
Fordította: Csala Beáta


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése