2013. június 23., vasárnap

Mai szakasz: Eszter 7

Eszter második vacsorája a következő napig tartott, és hatalmas sikert aratott. Újra, a király megkérdezte, hogy mit szeretne, és azt is megígérte, hogy bármit kér, úgy lesz. Ez alkalommal Eszter válaszolt is.

Eszter ismerte a király - a férje - erősségét és gyengéit, ezért válaszát előre gondosan megtervezte. Először könyörgött, hogy kímélje meg az életét, bízva a király érte érzett vonzalmában. A király szemei biztos tágra nyíltak a csodálkozástól, ahogy Eszter leírta a tervet az ellene és népe ellen tervezett megsemmisítésről. A király követelte, hogy mondja meg, ki tud ilyet tenni. Eszter bátran a király legkedveltebb tanácsadójára mutatott, és megnevezte mint ellenséget.

Hámán megrettent. Eszter biztosan remegett. A király felbőszülten kisietett. Hogyan változtathatna meg egy ilyen, a saját gyűrűjével lepecsételt rendeletet? Hogyan őrizhetné meg a méltóságát? Hogyan ismerheti el, hogy a saját jobb keze, legkedvesebb főembere csapta be?

Közben benn, a teremben Hámán térdre borult a királynő előtt, a díványára dobva magát, könyörgött az életéért. Ez az ember, akit egy zsidó - konkrétan Márdokeus - bőszített fel azzal, hogy nem akart leborulni előtte, most egy zsidó asszony előtt térdelt. A király ekkor lépett be, és Hámán testtartása adta meg a lehetőséget, hogy megőrizze méltóságát. Megvádolta Hámánt a felesége meggyilkolásának kísérletével, és alighogy szavai elhagyták a király száját, a szolgák betakarták Hámán arcát. A végzete utolérte. Az egyik udvarmester gyorsan javasolta, hogy a Márdokeusnak épített akasztófát használni kellene. A király egyetértett, és Hámánt felakasztották arra a fára, amit még büszkeségében éppíttetett Márdokeusnak.

Ahasvérus király személyisége nagyon aggasztó. Az egyetlen felmentő tulajdonsága az Eszter iránti vonzalma volt. Engedélyezte ártatlan nők és gyermekek kiírását a legkisebb utána való járás nélkül. Még az sem érdekelte, hogy anyagilag jól járjon. Önelégült, dicsekvő, érdektelen vezető volt. Az udvarnokok az estélyen tudtak Hámán akasztófájáról, és sokkal jobban tájékozottak voltak a királyság politikai helyzetéről, mint maga a király.

A király alkalmatlan volt a vezetésre, nem figyelt a részletekre, és mivel csak magára gondolt, Hámán megtehette, hogy keresztülvigye a rendeletet. De személyiségének ezen hibái Eszter előnyére váltak. Készségesen elhitte a király, hogy Eszter verziója az eseményekről igaz. Nem véletlen volt, hogy Isten engedte, hogy a gyönyörű, okos Eszter színre léphessen.  Valóban kellett neki ilyen időkben, hogy megmenthesse általa a népét.

Jean Boonstra
Voice of Prophecy

Fordította: Rajki Dávid

5 Mózes 20

Az Ószövetséget és különösen ezt a fejezetet figyelve, sok ember elgondolkodik azon, hogy Isten a háború mellett, vagy ellene van. Isten Szent Igéjében miért van helye a háború szabályainak? Ezek Isten sürgősségi beavatkozásai, amelyek tükrözik azt a mélységet, amibe az ember belekerült. A háborúk az emberi önzés, a kapzsiság, a büszkeség és a versenyszellem végső megnyilvánulásai, amelyek leírhatatlan szenvedéseket okoztak a történelem folyamán. Isten gyűlöli a háborút, de ebben a fejezetben olyan útmutatásokat ad, amelyek semlegesítik a háború néhány szomorú következményét.

Egy napon a nagy Béketeremtő megszületett Betlehemben. A harmincas évei elején élete derékba tört. Ő mondta: „Én és az Atya egy vagyunk”, és azt is, hogy „Szeressétek ellenségeiteket... jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek.”

Háborúk régóta vannak. A küzdelem, amelyet Lucifer a mennyben kezdett el Isten jelleme és kormányzása ellen, az egyetlen módja annak, hogy megértsük, milyen az Isten; és a földi háborúkat ennek összefüggésébe helyezhetjük. Sátánt kivetették a mennyből az első és legnagyobb háborúban (Jel 12:7-10). A második jelentős csata – amelyet Sátán elveszített – a golgotai kereszten folyt, ahol nem tudta legyőzni a világ Megváltóját. A végső nagy harc Isten parancsolattartó népe ellen lesz. Az eredmény? Isten és népének győzelme. Sátán a vesztes.

Talán mi nem megyünk háborúba, de meg kell szabadulnunk minden bosszútól, amely gyanútlanul belopakodik magatartásunkba.

John Ash 
Chinese Union Mission 
Hong Kong

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése