2013. augusztus 23., péntek

Mai szakasz: Zsoltárok 16

Amikor körülöttünk olyan sok a fájdalom és szenvedés, néha bűntudatot érzünk amiatt, hogy jól mennek a dolgaink az életben. Ez a zsoltár arra emlékeztet, hogy mindig jó dolog Istent dicsőíteni az életünkben levő örömért és gyönyörűségekért. „Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem" (6. vers - új prot. ford.). Rászokhatunk arra, hogy köszönetet mondjunk Istennek azért, amit értünk tett.

Úgy tűnik, hogy ez a zsoltár az újjáteremtett föld örömeinek ígéreteit is tartalmazza. Arra céloz, hogy a jelenlegi örömeink kicsit előremutatnak arra, milyen lesz az, amikor testünk nem romol meg és az Ő jobb kezénél „gyönyörűségek vannak örökké”.

Így, amikor arra számítunk, hogy a bűn miatt ez a világ tele lesz szomorúsággal és fájdalommal, megélünk természetfeletti tapasztalatokat is, az újjáteremtett ország előjeleit. Időnként lesznek örömeink, békés és gyönyörűséges pillanataink. Ezeket az új ég és új föld ígéreteként értelmezzük.  


Lisa Clark Diller
a Southern Adventist University
történelem és politikai tudományok karának tanszékvezetője

Ruth 2

Boáz a „közeli rokon” is megjelenik a történetben. Először abban látjuk a hitét, ahogyan munkásait üdvözli: „Az Úr legyen veletek.” Ők is viszonozzák a köszöntést, bizonyítva azt, hogy kapcsolatukat a kölcsönös szeretet és tisztelet jellemzi, Isten áldásával. (A szeretetet úgy is meghatározhatjuk, mint állhatatos törekvést arra, hogy a másik javára éljek.) Boáz egyértelművé teszi, hogy ugyanígy nézzenek Ruthra is, mert ő is odaadóan gondoskodik Naomiról. A Ruthért mondott imája, amelyet a 12-ik versben olvashatunk, ugyanúgy jó kívánságokkal teli, mint amilyen jó szándékúak az aratással kapcsolatos utasításai. A „szárnyak” Isten törődésére és védelmére utalnak, és talán el tudjuk képzelni, hogy csillognak az Úr szemei a gondolatra, hogy miként fog válaszolni az imára. Naomi arca is azonnal felragyog azokra a hírekre, hogy Ruth hogyan töltötte a napját. A fejezet zárásként még egyszer megemlíti az árpaaratást, felállítva egyfajta szimbolikus ígéret-ritmust, aminek majd a történet kibontakozásakor lesz szerepe.

Jan Haluska
Southern Adventist University
Fordította: Rajki Dávid

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése