2013. augusztus 26., hétfő

Mai szakasz: Zsoltárok 19

A 19. zsoltár  egyike a nagy zsoltároknak, és úgy tartják számon, mint Isten egyik leghíresebb kinyilatkoztatását és közlését. Egy lehetséges utat biztosít a hívőknek, hogy jobban megismerjék Istent, személyes és gyakorlati alapon. A zsoltár gyönyörű, ugyanakkor egyszerű, szinte szárnyal a magasban. Dávid úgy írja le Istent, mint a világ és a szent Ige szerzőjét és erőforrását.

Ez a zsoltár néhány rövid versben összefoglalja Isten mindkét kinyilatkoztatását: általános kinyilatkoztatását (ami a természet világában fedezhető fel) és különleges kinyilatkoztatását (ami a Bibliában szerepel). Mindkét megnyilvánulás azt mutatja számunkra, hogy Isten a szeretet, s hogy Ő szeretné felfedni magát előttünk. Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy időt szánjunk a tanulásra és kinyilatkoztatásának megértésére.

Az 1-7-ig tartó versekben Dávid ékesszólóan körvonalazza Isten páratlan dicsőségét, ahogy az a természetben megnyilvánul. A 8-11. versekben kifejti az Isten kijelentett törvényeiben található előnyöket, majd a 12-14. versekben bemutatja az általános és különleges kinyilatkoztatásoknak hatásait a személyiségen és a viselkedésen.

Isten szeretetteljesen nyilatkoztatta ki önmagát a világon és az Igéjén keresztül. Ezért férfi és nő elszámolható Isten előtt, mivel Ő kommunikál velünk verbálisan és nonverbálisan is. A 19. zsoltár tömören összefoglalja önkinyilatkoztatásának e két kiemelkedő pontját.

A 15. vers – mint összefoglalás – az egyik legjobban ismert vers a Bibliában, amit Dávid az imádságának befejezésének szánt.  Isten általános és különleges kinyilatkoztatásain gondolkodott,  és most azért imádkozik, hogy a szavai és szívének gondolatai elfogadhatóak legyenek a fenséges Isten zsoltáraiban feljegyzett szavaihoz.

Körvonalakban

A. Isten általános önkifejezése a világban (19:1-7).

1. A természet kiáltványa (19:2-5b).

2. A természet termékenysége (19:5c-6).

3. A természet kiszámítható volta (19:7).

B. Isten különleges önkifejezése az Ő Igéjében (19:8-14).

1. Az Ige előnyei (19:8-10).

2. Az Ige tulajdonságai (19:13-14).

3. Az Ige alkalmazása (19:8-14).

Az Ige előnyei: ez a zsoltár annyira szép leírás és magyarázat, hogy egészen könnyen magunk elé képzeljük, amint Dávid egy nagy sziklán ül, vagy áll egy széles mezőn, és néz fel a hatalmas égre egy csodálatos napkelte vagy gyönyörű naplemente közben. A zsoltár annyira azonnal alkalmazható, hogy bárki megteheti, és szó szerint kimehet a természetbe, és felolvashatja vagy hangosan énekelheti mint egy Istenhez szóló elmélkedést vagy imádságot. A zsoltár hét különböző különleges áldást fejez ki amit az Ige Istene biztosítani fog az olvasónak, aki tanulmányozza, és elmélyed Isten igazságában.

1) A legnagyobb vagyont biztosítja: „Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is" (11. vers)

2) A legnagyobb gyönyörűséget biztosítja: „… édesebbek a méznél, még a színméznél is." (11. vers).

3) A legnagyobb védelmet biztosítja:  „… szolgádat is intik azok" (12. vers).

4) A legnagyobb hasznot biztosítja, aki megtartja azokat, nagy jutalma van" (12. vers).

5) A legnagyobb tisztaságot biztosítja: „… titkos bűnöktől tisztíts meg engemet" (13. vers).

6) A legnagyobb hatalmat biztosítja: „… ne uralkodjanak rajtam" (14. vers).

7) A legnagyobb tökéletességet biztosítja: „… ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől" (14. vers).

Az Ige elhanyagolása: napjainkban nagyon sok ember állítja, hogy Isten Igéje szavahihető, mégis hanyagolja azt. Inkább más dolgok után kutatnak, hogy kielégítsék a vágyaikat, mivel nem vették figyelembe a 19. zsoltár egyszerű üzenetét. Ha átitatják lelküket az Igével, akkor rájönnek, milyen csodálatos hatalom rejlik benne; és tudatosul bennük, hogy csakis akkor fogják elismerni Jézust, mint erejük forrását és Megváltójukat, ha beszédük és elmélkedésük összhangba kerül Istennel.

Delbert W. Baker
a Generál Konferencia alelnöke
Fordította: Rajki Dávid

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése