2013. április 23., kedd

Mai szakasz: 2 Krónikák 5


A templom építése befejeződött, és eljött annak az ideje, hogy Izrael legszentebb kincsét, a frigyládát benne elhelyezzék.

Gondosan elvitték az égőáldozati oltár mellett, át a szentélyen egészen a szentek szentjéig. Minden a mennyei minta alapján készült. Aranyból készült angyalok árnyékolják be a láda helyét, amelyek szimbólumai a megszámlálhatatlan mennyei angyalnak, akik örömmel tartózkodnak Isten jelenlétében.

A ládát a tökéletes négyzetnek pontosan a közepére helyezik. A láda annak a jelképe, hogy Isten a világegyetem kormányának trónján ül. Ez az uralkodás a Tízparancsolatban összefoglalt tökéletes szereteten és igazságon alapszik. Ezért van az, hogy az egyetlen és különleges dolog, ami a frigyládában van, a Tízparancsolat.


Ahogy a papok kijöttek, csodálatos dicsőítő énekek hangzottak fel. Egy gyönyörű ének összefoglalását a 13. versben találjuk: „ő igen jó és örökkévaló az ő irgalmassága." Ez az egy egyszerű kifejezés összefoglalja azt az igazságot, amelyre feltétlenül szükségünk van. A tökéletes Isten jelenlétében, akinek a törvénye tökéletes, szükségünk van az Ő tökéletes kegyelmére.

Szent Istenünk bővölködik a megbocsátásban, és mi csatlakozhatunk az angyalokhoz, hogy örökkön örökké dicsőíthessük Őt, Aki szeret bennünket!

Scott Griswold lelkész
az ASAP Ministries (Adventista Dél-Kelet Ázsia Projekt) munkatársa

3 Mózes 23

Mózes Harmadik Könyvének 17-26. fejezetei a Szentség Törvénykönyvét tartalmazzák, amely arról adott tanítást az Izrealitáknak, hogy hogyan éljenek szent életet, hiszen Isten szent (3 Mózes 19:2).

Az ünnepek a mezőgazdasági naptárhoz igazodtak, és a hetes szám, valamint a Szombat köré szerveződtek.  Az ünnepek sorrenje: Pászka és a Kovásztalan Kenyerek Ünnepe, az első kéve, az ötvenedik nap, és a kürtzengés ünnepe, majd a Nagy Engesztelés napja és a Sátorok Ünnepe.

A Pászka és a Kovásztalan Kenyerek Ünnepe az Egyiptomból való kivonulásnak állít emléket, amikor az Úr megkímélte elsőszülötteik életét, és a kovásztalan kenyérnek való tésztát magukkal vitték. Az első kéve és az ötvenedik nap ünnepe a tavaszi aratás kezdetét és végét ünnepelte. A kürtzengés a Nagy Engesztélési napra való felkészülést hirdette, és a Sátorok Ünnepe arra emlékeztetett, hogy sátorokban laktak a pusztában és arra, hogy Isten gondot viselt róluk és elfogadta őket az ítéletben. Mindegyik ünnep úgy lett megalkotva, hogy  Isten múltbéli és mindekori szeretetét, gondviselését és szabadítását hangsúlyozza.

Ma is szükséges Isten akarata szerint személyes időt és kölünleges közösségi ünnepnapot elkülönítenünk, hogy megemlékezzünk mindarról, amit Isten tett értünk, és hogy hálát adjunk és dicsdőítsük Istent szeretetéért és kegyelméért. Mivel Ő szent, nekünk is növekednünk kell szentségben. Ez csak akkor valósulhat meg, ha idő töltünk Urunkkal, és közeli kapcsolatot tartunk fenn Vele.

Dean Davis
Atlantic Union College
Fordította: Liebhardt László

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése