2013. április 27., szombat

Mai szakasz: 2 Krónikák 9


Sába királynőjét hihetetlenül lenyűgözte mindaz, amit Salamon királynál tett látogatása során tapasztalt. Különösen kiemelte a bölcsességet, amit tanult tőle, és az Úr házának lenyűgöző látványát. Salamon mindezt olyan módon osztotta meg, hogy Sába királynő ezt mondta: „legyen az Úr, a te Istened áldott!” A tisztelet Salamonon keresztül Istent illette.

Mi lett volna, ha Salamon alázatos maradt volna? Még hány nemzet jött volna el, hogy megismerje Istent? Ő azonban pontosan Isten tiszta elvárásaival ellentétesen cselekedett, és arra törekedett, hogy minél több aranyat és lovat gyűjtsön össze.

666 talentum arany folyt be Salamon kincstárába minden évben. A szimbolikus 666-nak valószínűleg nincs semmi köze a Jelenések könyve 13. fejezetében említett számhoz, ám Salamonnak az arany iránti sóvárgása, és az a gazdagság által kivívott tisztelet nagyon is hasonlít a Jelenések fenevadjának leírására, aki hatalmas dolgokat beszél, és elvárja a tiszteletet.

Salamon fokozatos erkölcsi süllyedése és Istentől való eltávolodása figyelmeztetés számunkra: nem szerethetjük Istent és a pénzt egyszerre. Eljön majd az az idő, amikor nem vásárolhatunk és nem adhatunk el, ha Istent az általa rendelt módon imádjuk, és megtartjuk a szombatot.

Állandóan bombáznak bennünket a reklámokkal, amelyek vágyat ébresztenek bennünk valami iránt, ami nekünk nincs. Gyakran szórjuk el a pénzt olyan dolgokra, amikre nincs is szükségünk, miközben testvéreink és testvérnőink a világban éhen halnak, vagy nem részesülhetnek oktatásban, illetve orvosi ellátásban. Mit teszel ma ezért, hogy áldás lehess másoknak is, és ne csak magadnak élj?


Pastor Scott Griswold
Mission Mobilizer
ASAP Ministries
Fordította: Rajki Dávid

A Szentség Törvénykönyvét, amely sorra veszi mindazokat a dolgokat, amiket Isten elvár az övéitől, a Mózes Harmadik könyvének 26. fejezete, mint egy összefoglalás, zárja. Mózes Harmadik könyvének utolsó, 27. fejezete az Úrnak tett fogadásokkal foglalkozik. A fogadalmak az Úrnak tett ígéretek voltak valamely szolgálat megtételére, ajándék adására, ill. áldozat bemutatására. Az Úrnak tett fogadások teljességgel önkéntesek voltak, de előfordult, hogy valaki nem tudta teljesíteni, ilyenkor Isten, kegyelme által, felajánlott egy lehetőséget, hogy az illető kiválthassa maga vállalta, de nem teljesített kötelezettségét. Ez a fogadalom anyagi ellenértékének megállapításával történt meg. Ha a fogadalmat nem lehetett teljesíteni, akkor annak anyagi ellenértékét kellett közvetlenül Isten tárházába befizetni. Ezt az összeget nem lehetett tizeddel, vagy egyéb rendszeres, az Úrnak felajánlott adománnyal, ill. áldozattal kiegyenlíteni.

Önkéntes fogadalmaink, vagy ígéreteink az Úrnak, komoly kötelezettségek, amelyeket teljesíteni kell. Ezeknek mindig Isten iránti szeretetből és a szív túláradó hálájából kell fakadniuk. Nem szabad elhamarkodottan fogadást tennünk, hanem mindig át kell gondolnunk, hogy megvalósíthatóak-e. Az Úrnak tett fogadásainknak mindig abból a vágyunkból kell táplálkoznia, hogy valami különlegeset tegyünk Istenért, nem pedig csak valami olyasmit, a lehető leg kisebbet, amit még éppen nem tartunk túl kicsinek és jelentéktelennek, hogy felajánljuk.

Dean Davis
Atlantic Union College
Fordította: Liebhardt László

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése