2013. április 26., péntek

Mai szakasz: 2 Krónikák 8


Szerelemből házasodott össze Salamon Egyiptom hercegnőjével? Gyönyörű és okos volt, vagy csak politikai érdekekből házasodtak össze? Bár a Krónikák második könyve megkímél bennünket attól a ténytől, hogy „valának néki feleségei, hétszáz királynéasszony és háromszáz ágyas” (1Kir 11:3), mégis ez az egy fejezet is tiszta képet ad a lelki bukásáról. „És felviteté Salamon a Faraó leányát a Dávid városából a házba, amelyet néki épített vala; mert ezt mondá: Nem lakhatik az én feleségem az Izráel királyának, Dávidnak házában; mert szentséges [hely] az, mivel az Úr ládája abba vitetett” (2Krón 8:11).

A feljegyzésben azt találjuk, hogy Salamon tisztán felismerte, hogy rosszul cselekedett. Nem is tudja a fővárosban tartani feleségét azzal a tudattal, hogy a templom mellet lakik, aminek felépítésén Salamon oly’ sokat fáradozott.

Élete egy pontján olyan döntést hozott, amivel hűtlen lett Isten parancsolatához, hogy ne kössön szövetséget, és ne házasodjon más népből való hajadonokkal. Ez az egy döntése egész életére kihatással volt, és ez hozta be a bálványimádást és szenvedést Izrael életébe is sok-sok generáción keresztül.

Történhetett volna másképp is. Még volt lehetőség bűnbánatra, segítség a felesége számára, hogy Salamon Istenhez vezethesse őt, így hátrahagyhatja az egyiptomi isteneket. De gyakran megtörténik, hogy egy bűn, amit nem bánunk meg, elvezet minket a következőhöz addig, amíg a lelkiismeretünket teljesen elnyomjuk.

Van olyan bűnöd, amiről Isten beszélne veled? Siess, és keresd Őt a teljes szíveddel!

Scott Griswold lelkész
Mission Mobilizer, ASAP Ministries
Fordította: Rajki Dávid

3 Mózes 26

Isten megváltási terve szövetséges formában adatott, amelyben Isten mindent részletesen kidolgozott. Ebben a szövetségben Isten újra és újra elmondja, hogy „a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek”. Ez azonban mindig az ember válaszán függ. Ha valaki elfogadta a szövetséget és Istent választotta Urául, Isten válaszul kiárasztotta szövetségi áldásait. Azonban ha valaki nem fogadta el a szövetséget, akkor a szövetség átkai nehezedtek rá.

Isten, irgalmasságában, az átkokat nem megtorló, hanem helyreállító jellegűekre tervezte, arra ösztönözve gyermekeit, hogy ébredjenek rá és lássák meg, hogy milyen nagy szükségük van az Úrra. Habár Isten mindig a lehető leggyengédebb, az átkok időről időre egyre súlyosbodtak. Legvégül Izráel népe száműzetésbe kényszerült, fogságba egy idegen országban, de amikor megbánták bűneiket, Isten visszaadta népe szabadságát, és hazavezette őket.

Milyen csodálatos, kegyelmes Istenünk van. Minden eszközt megmozgat, hogy megmentsen bennünket. Elhalmoz mindenféle áldásokkal, és készségesen ad még többet is, ha helyesen élünk áldásaival. Ha bűnbe esünk és elutasítjuk őt, de aztán megbánás tanúsítunk, Ő mindig kegyelmesen visszafogad, és visszaadja áldásait.

Dean Davis
Atlantic Union College
Fordította: Liebhardt László

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése