2014. január 22., szerda

Mai szakasz: Példabeszédek 18

Nagyszüleim adták nekem a Dávid nevet, ami azt jelenti, kedvelt, ill. szeretett ember. Ők adták a második nevemet is, Artúr, ami azt jelenti, hogy erő. A családnevem Steen, ami a Steven (István) névből eredeztethető, aminek a jelentése korona. Ezeken kívül jó néhány névvel felruházott a családom az idők folyamán, mint például édesem, professzor, apa, papu (nagypapa), sőt dédpapa, stb. Némelyik nevem az életben betöltött szerepemhez kapcsolódik, mások valamilyen jellemtulajdonságot írnak le, amik jellemzőek rám, vagy legalábbis szeretném, hogy jellemzőek legyenek rám, vagy a szüleim szerették volna, hogy olyan legyek.
 
A nevek fontosak. Ha barátságot kötünk valakivel, először meg kell kérdeznünk a nevét az illetőnek, és azt is, hogy ő hogyan szereti a legjobban használni, hallani.

Istennek is sok neve van, amelyek a jellemét írják le. Az Ő neve minden név felett való. „Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az Ő dicsősége égre-földre kihat!” (Zsolt 148:13.). Csak egy néhány nevet szeretnék említeni Isten nevei közül: Elohim (Isten), El Shaddai (Isten Mindenható Úr), Adonai (Úr és Mester), Jehovah Shalom (az Úr az én Békességem), Jehovah Jireh (az Úr Gondoskodik).

Elképzelni is alig tudjuk a jelenetet Mózes második könyve 34. fejezetében, amikor Mózes azt a parancsot kapta, hogy menjen fel a Sínai-hegyre, egyedül. Ott történt meg, hogy az Úr elvonult Mózes előtt, és megmutatta dicsőségét, azaz kinyilatkoztatta magát Mózesnek. Figyeljük csak: „És az Úr elvonula Ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. A ki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a bűnöst büntetlenül”. (2Móz 34:6-7). Csodálatos! Ilyen az én Istenem. Milyen hatalmas Isten Ő! A jelleme az, ami különleges módon megszenteli Őt; és ez az oka, amiért az Úr imájában azt mondjunk, hogy „Szenteltessék meg a Te neved”. Isten neve olyan szent, hogy sohasem szabad könnyelműen vagy tiszteletlenül használnunk vagy kimondanunk (Neh 9:5-től).

A Példabeszédek könyve 18. fejezetében a 10. vers azt mondja: „Erős bástya az Örökkévaló, hozzá menekül az igaz, és védelmet talál”. (Hungarian Bible: Easy-to-Read Version). Micsoda hatalom van Isten nevében. „Sátán retteg és menekül még a leggyengébb lélek elől is, aki az Ő hatalmas nevében talál menedéket.” (Ellen G. White: Jézus Élete. Budapest, 2004, Élet és Egészség Könyvkiadó. 100. oldal)

„Uram, bárcsak megbecsülést és dicsőséget szereznék a Te nevednek ma! A Te nagy neved erős bástyájában adj nekem menedéket! Ámen.”

David A. Steen
nyugalmazott professzor
Andrews University
Fordította: Liebhardt László

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése