2014. január 23., csütörtök

Mai szakasz: Példabeszédek 19

Mint minden fejezet a Példabeszédek könyvében, ez a fejezet is hihetetlenül tartalmas. Ugye milyen nagyszerű lenne minden tanítást megvizsgálni ebben a fejezetben? Sajnos azonban nincs elég időnk és helyünk az alaposabb tanulmányozásra. Ezért ma a 11. versre összpontosítsunk! „Az embernek értelme hosszútűrővé teszi őt; és ékességére van néki elhallgatni a vétket.”

De hogyan lehet elnézni egy sértést? Hiszen az támadás ellenem! Ez így nem igazságos. Vissza kellene vágnom neki, nem? Kétség nélkül az a természetes reakciónk, hogy feldühödünk, és minden erőnkkel azon kezdünk el gondolkodni, hogy hogyan lehetne a kölcsönt kétszeresen visszafizetni. A bűnt elkövető ember megérdemli azt, amit kap érte. Ám apránként megtanultam, hogy miért is fontos elnézni mások vétkeit, ahogy a Példabeszédek is tanácsolja.

Mindezt pedig így tudtam megtanulni: ha követni akarom az 1Péter 1:15-ben leírtakat, miszerint szentek legyünk (ahogy Isten is szent), akkor figyelmesen kell hallgatnom Mikeás 7:18-ra, ahol Istenről ez a leírás olvasható: „Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!” Illetve a 103. zsoltárra is, ami az egyik kedvenc fejezetem, különösen a 8-14. versek: „Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.

Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.”

„Uram, saját erőmből nem tudok szemet hunyni az ellenem elkövetett vétkeken. Tölts el Szentlelkeddel, és így gyümölcsöző lehetek a Te szereteteddel, ami rajtam keresztül megérint másokat, mivel csak így tudom azokat áldani, akik engem átkoztak. Ámen.”

David A. Steen
nyugalmazott professzor
Andrews University
Fordította: Rajki Dávid

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése