2013. május 28., kedd

Mai szakasz: Ezsdrás 4

Minden alkalommal, ha Isten megújulást kezdeményez népe között, az ellenség szembeszáll Isten munkájával. Így történik egyéni életünkben és Isten lelki mozgalmában is. Amint Zerubbábel és Isten emberei elmentek, hogy részt vegyenek Isten templomának újjáépítésében, Rehúm, a perzsák helytartója és Simsaj a perzsa írnok azonnal a nép ellen kezdtek dolgozni azzal, hogy levelet írtak Artaxerxes királynak a zsidókat feljelentve.

Isten azonban megígérte jelenlétét, valahányszor a jót cselekedve ellenállással találjuk szembe magunkat. „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20 – új prot. ford.).

Időnként úgy tűnhet, hogy az ellenállás győzedelmeskedik, és úgy látszik, hogy leigázza az Isten oldalán állókat. Még ha látszatra Isten népe veszít is, Isten az, aki az utolsó fejezetet írja, és az a fejezet Isten szolgáinak és az Ő ügyének győzelméről szól.

Isten győzelmet adott a három héber ifjúnak és Dánielnek is, ahogy Dániel könyvének 3. és 6. fejezetében olvashatjuk. Semmit sem kell aggódnunk a jövő felől, kivéve akkor, hogy elfelejtjük, hogyan vezetett minket Isten a múltban.

„Mennyei Atyánk, kérünk, segíts  bíznunk  abban, hogy ha Te a mi oldalunkon állsz, le fogjuk győzni az ellenséget.”

Pardon Mwansa
alelnök
Generál Konferencia

Fordította: Csala Beáta

4 Mózes 30

Mit jelent fogadalmat tenni? Ez a fejezet elsősorban egy megerősített fogadalom ünnepélyességére és változatlanságára összpontosít, legyen az házassági vagy az üzleti élet területén. Amit mondunk, annak igaznak kell lennie, de csak a szavakban elhangzó fogadalmakat követő tettek tudják bizonyítani, hogy az illető személy bizalomra méltó vagy sem. Jellemét ezek a tettek határozzák meg. Az ember csak annyira jó, amennyit adott szava ér. John C. Maxwell A vezető 21 nélkülözhetetlen tulajdonsága című könyvében a jellemet az első helyre teszi a sorban. „Bárki állíthatja, hogy becsületes, de a jellem igazi ismertetői a tettek... Ha egy vezető tettei és indítékai folyamatosan egymás ellen dolgoznak, akkor figyeld meg a jellemét, hogy vajon miért!” (Maxwell 13).   

Amikor szakadék van aközött, amit egy ember mond és amit tesz, előbb vagy utóbb bekövetkezik egy válsághelyzet, amely megmutatja az egyén igazi jellemét. Jellemünk az egyetlen igazi mércéje annak, hogy kik vagyunk, és az egyetlen dolog, amit magunkkal viszünk a mennybe. „A Krisztus képmására átalakult jellem az egyetlen kincs, amelyet ebből a világból elvihetünk a következendőbe. Azok, akik ezen a földön Krisztus iskolájába járnak, magukkal viszik a mennybe mindazt, amit tőle tanultak. A mennyben is állandóan fejlődni fogunk. Milyen fontos tehát, hogy ebben az életben miként alakul jellemünk!" (Ellen White: Krisztus példázatai. Budapest, 1999, Advent Kiadó. 228. oldal).

Amikor keresztényekké leszünk, egy fogadalmat (szövetséget) teszünk Istennek, hogy követni és képviselni fogjuk Őt. Mint keresztények élnünk kell azt, amit mondunk, ha azt akarjuk, hogy igaznak ítéltessünk. Az egész nagy küzdelem akörül forog, hogy ki mond igazat – Isten vagy Lucifer. A régmúltban az angyalok seregének egyharmada Lucifer mellé állt és őt követte. Valamivel később Ádám és Éva a kígyó szavának hittek és nem Istennek. Az igazság ismerete lényeges akkor, amikor egy döntést meghozunk. Ezért hangsúlyozza annyira Isten ebben a fejezetben a fogadalom fontosságát és ünnepélyességét. Légy hűséges ahhoz, amit mondasz! Szavaidat kövessék megfelelő cselekedetek. Minden ígéreted egy lehetőség legyen arra, hogy egy kegyelem által átalakított jellemet bemutass. Ez a legjobb módja annak, hogy te és én Istent képviseljük azok előtt, akik ezen a földön figyelnek bennünket és azok előtt is, akik más bolygókról követik szemmel életünket. Ez a világ egy színpad, és mi vagyunk a szereplők. A mi részünk egyszerű: az, hogy bemutassuk az igazságot szavakkal és tettekkel. „A keresztények hivatása, hogy a Menny felé vezető úton a világosság hordozói legyenek, és a Krisztusról rájuk sugárzó fényt szétárasszák az egész világra. Legyen életük és jellemük olyan, hogy általa az emberek helyes fogalmat alkothassanak Krisztusról és szolgálatáról” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. 85. oldal)

Fred Knopper
Adventist Media Center

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése