2014. szeptember 22., hétfő

Mai olvasmány Abdiás 1

Ez az Ótestamentum legrövidebb prófétai könyve, mindössze 21 versből áll. Milyen útmutatást nyert vajon Izrael népe ebből a kis könyvből, és miben segíthet ma nekünk?

Abdiás üzenete Edom ellen szól, ahol Ézsau leszármazottai éltek. Az izraeliták és az edomiták Izsák két fiának utódai voltak (1Mózes 27). Az elsőszülöttségi jog körül kialakult konfliktus miatt azonban élethosszig tartó ellenségeskedés támadt a két vérszerinti testvér, Jákób és Ézsau között.
Edom történelme a Törvény folyamatos megszegéséről szól. Az atyák hamisságát a következő generációk gyermekei is követték.  (Lásd 2Móz 20:5). Az edomiták jóval Ézsau halála után is gyűlölték az izraelitákat, és az ellenségeskedés folytatódott, különösen az után, hogy nem engedték meg Izrael fiainak, hogy a rövidebb úton, Edom földjén keresztül haladjanak át Kánaán felé (lásd 4Móz 20:14-21).

Nagyon szemléletes Abdiás leírása Edomról: „Szíved kevélysége csalt meg téged" (3. vers). Az edomiták rendkívül büszkék voltak a magas hegyen álló erődítményükre, amelyben számos földalatti víztárolójuk volt az esővíz összegyűjtésére. Szelának hívták ezt az ősi erődöt, ma Petra-ként ismerjük. A turisták ma is látogathatják, többnyire lóháton. Egy mérföld hosszú, keskeny szurdokon keresztül lehet megközelíteni, amely néhol alig szélesebb, mint egy ember kitárt karjai. Az edomiták nemcsak büszkék voltak erődjükre, de biztonságban is érezték ott magukat.

Milyen tanulságokat nyújt számunkra ma Abdiás?
1.Ézsau jellemének és leszármazottai büszkeségének története tanulságul szolgál minden családnak, vagy nemzetnek, amelyet a büszkeség éltet. Megfigyelhetjük ezt a következő nemzedékek és népek életében. „Kevélység jár a megromlás előtt és a bukás előtt felfuvalkodottság” (Péld 16:18).
2.Ugyanakkor ezen a földön az elért eredményekkel és a mások ellen véghezvitt dolgokkal való büszkélkedés sem tart örökké. „Ahogy te cselekedtél, úgy cselekszenek veled is” (15. vers).
3.Isten méltányosságáé és jóságáé lesz az utolsó szó. „De a Sion hegyén szabadulás lesz, és szent lesz az” (17. vers).

Herbert Edgar Douglass,
a teológia doktora
Fordította: Csala Beáta


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése