2014. szeptember 20., szombat

Mai szakasz: Ámos 8

Az érett nyári gyümölcsökkel teli kosár látomása ebben a fejezetben az Izrael romlásáról szóló jövendölés mielőbbi bekövetkezésére utal. Az Úr számadásra hívja a kizsákmányolókat a szegények elnyomásáért és eljövendő pusztulásuk nagy gyász idejét hozza el rájuk (4-10. vers).  A bálványistenek után járó nép büntetése Isten szava szerint az éhínség lesz. (11-14. vers).

Az érett gyümölccsel teli kosár jelentése, hogy a nép megérett az ítéletre. AZ Úr isteni hosszútűrése csak a bűn folytatását eredményezte. Izrael készen állt a fogságba hurcolásra, ahogy a madarász kalitkája vonzza a tőrbe csalt madarat. Már semmit sem tehettek a gyümölcstermés érdekében, mert elérkezett az aratás ideje.  A terméssel aszerint bánnak majd, amilyen gyümölcsöt termett.

Az ellenség kezébe adatva, Izrael egész földjét holttestek borítják és a gonosz élvezetek templomi énekei siránkozássá változnak majd (3. vers).  A kizsákmányolókon nem segít gazdagságuk, és rá kell döbbenniük, hogy bűnterhes életük ítéletet hozott fejükre (4. vers). Akik alig várták az újhold, vagy a szombat végét, amit ugyan képmutatóan, formálisan megtartottak, de igazi lelki odaadás nélkül. Akik mindent megtettek, hogy hazugság és megtévesztés által gyarapítsák vagyonukat (5. vers). Jól mutatja, mire voltak képesek a legkisebb anyagi haszonért is, hogy ezüstpénzért megvették a szegényeket, vagy egy pár saruért a rászorulókat, és sárba tiporták a szegények jogait (6. vers). Az Úr tehát megígérte, hogy fogságba küldi Izraelt (7. vers). Akkor a föld megremeg, mint a háborgó tenger és minden gyászba borul (8. v.). A nap lemegy délben és az egész Föld  sötétségbe borul fényes nappal (9. vers). Ünnepségeik gyászba fordulnak, és öröménekeik siralommá válnak. A gyász kifejezésére mindenki zsákruhát ölt, és kopaszra borotválja fejét. Bánatuk súlyos lesz és keserű.

Ezen felül, folyamatos engedetlenségük miatt Isten szava iránti éhínség támad. Az emberek mindenfelé vándorolnak az Ő szavát keresni, de már késő lesz, már nem tudják elkerülni ítéletét (11. vers). Még az erejük teljében élő fiatalok is tehetetlenek lesznek, amikor az Úr elhozza ítéletét a földre. A helyzet az, hogy nem Isten vonja vissza szeretetét a bűnöstől, hanem a bűnös annyira megkeményedett bűneiben, hogy inkább csak azok következményeitől szeretne megmenekülni, nem pedig elhagyni gonoszságait. Fontos megjegyezni, hogy Izraelnek ez a tapasztalata megismétlődik közvetlenül Jézus Krisztus visszajövetele előtt.

Deepati Vara Prasad, Ph.D.
Watchman Kiadó, India
Fordította: Csala Beáta


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése