2014. szeptember 26., péntek

Mai szakasz: Jónás 4

Hát nem érdekes, hogy ez a nagy evangélista otthagyta az embereket, akiket bűnbánatra hívott? Nemcsak a hegyek felé indult, hanem tulajdonképpen még vitatkozott is Istennel. Meg akarta győzni Őt, hogy engesztelhetetlennek kellene lennie.  Valósággal „haragra gerjedt” Isten kegyelme miatt!

Miért is haragudott? Megvolt a saját elképzelése arról, hogyan kell Istennek cselekednie, de Ő most nem úgy tett.  Továbbá, meg akart halni, mert a dolgok nem az ő tervei szerint alakultak.

Hányan követjük el ugyanezt!  „Istenem, én inkább meghalnék, minthogy elfogadjam a te akaratodat.”  Gyakran hallom ezt idősebb emberektől, akik túlélték maguk által várt végüket. Én is úgy végezhetem egy nap, mint aki így szól: „Istenem, engedj most meghalni!” Ám itt most nem egy halálos ágyán fekvő, szenvedő emberről beszélünk, hanem egy házsártos, önfejű prófétát látunk, aki nem azt kapta, amit szeretett volna. A saját elképzeléséhez szerette volna igazítani Istent, a saját tetszésére.

Van azonban jó hír is: a négy fejezeten át, Jónás végig beszélget Istennel. Vitatkozik Istennel, megharagszik rá. Jónás haragja és undoksága ellenére Isten a könyv végén mégis még mindig szól hozzá, annak ellenére is, hogy a prófétát nem érdekli a városban élő 120 ezer ember sorsa.

Ez számunkra is tanulságos lehet. Tartsuk fenn a párbeszédet Istennel, és Ő is fenn fogja tartani azt velünk. Az Úr sokkal inkább szeretné, hogy akár mérgesen is, de beszélj vele, minthogy egyáltalán ne szólj hozzá. A kommunikáció megszüntetése a gonosz forgatókönyvének első számú eszköze.

Jónás könyve meglehetősen furcsa, hacsak nem Isten lenyűgöző szeretetének, kegyelmének és teremtményei iránti hosszútűrésének szemszögéből nézzük.

Ébredéskor, minden egyes reggel meg kell köszönnünk Isten irántunk való irgalmát. A prédikátor, Glenn Coon mondja hallgatóságának, hogy minden reggel tíz dologért kell dicsőítenünk Istent, majd hozzáteszi: „Ha nem jut eszedbe tíz dolog, amiért hálát adhatnál Istennek, és dicsőíthetnéd Őt, tartsd csak vissza 5 percig a lélegzetedet és próbáld újra!”

Nem kell negatív Jónásnak lenned, de folyamatosan fenn kell tartanod a párbeszédet Istennel és dicsérnek kell Őt! Végtére is Isten terve az, hogy a te átadott életed által embereket mentsen meg.

Jim Ayer
Adventista Világrádió
Generál Konferencia
Fordította: Csala Beáta


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése