2014. március 24., hétfő

Mai szakasz: Ézsaiás 28

Ézsaiás megnevezi Efraimot az első versben, valami azonban homályos Efraimmal kapcsolatban, amit meg kell vizsgálnunk. Ott a büszke király, és ott vannak az iszákosok Efraimban, akiket legyőzött az alkohol. Olyan Efraim, mint a dicsőséges szépség hervadó virága (1. vers).

Ézsaiás itt Luciferre is gondol, aki szépsége ellenére büszke lett, és híveivel együtt kiűzetett a Mennyből. Ézsaiás erős, hatalmas férfinak látja az Urat, a Messiást, aki veszedelmes szélvészként, hatalmas kezével a földre vetette őket (2d vers). Lucifert gonoszsága miatt űzte ki a Messiás a Mennyből, és a végrehajtó ítélet napján végleg és végérvényesen leszámol majd a gonosszal. Igen, az efraimi kevély koronák és a részegesek elhervadnak és eltűnnek (4. vers).

A messiási korban az Úr lesz a dicsőség koronája, amit Ádám és Éva elveszített sátán mesterkedései folytán. Tehát: „Azon a napon a Seregek Ura lesz ékes koronája és dicsőséges koszorúja népe maradékának” (5. vers). Krisztus, aki még ítélkezik, lesz „az ítélet lelke”, és a nyomorúság idején Krisztus, a harcos Messiás lesz „az erőssége azoknak, akik visszaverik az ellenséget a kapunál” (6b vers). A lelkészek és a papok sajnos „tántorognak a bor miatt, és szédelegnek a részegítő italtól,…és meginognak az ítélethozatalban” (7a, e vers).

A kérdés, amit Ézsaiás feltesz, hogy kit fog a Messiás tudományra tanítani? „A tanítást kivel értetné meg?” (9. vers). Ez a kérdés Jézus földi életének idejére is vonatkozik. Figyelmes és tájékozott néphez szeretett volna szólni, de a halászháló mellől kellett tizenkét tanítványát elhívnia, és elválasztani őket az Ige „anyatejétől”, és szilárd táplálékot adni nekik. Krisztus, a Megváltó dadogó ajakkal és idegen nyelven szól majd azokhoz, akik elvesznek, ahogy az ApCsel 2. fejezetében tanúi lehetünk, a Lélek ajándéka által több különböző nyelven is (11. vers). Krisztus ezt mondja majd nekik: „Nyugodjon meg a megfáradott”, ám a rossz hír az, hogy a megfáradottak „nem akarták meghallani” (12. vers).

Krisztus bibliatanulmányozási módszere: sorról sorra, „itt egy kicsi, ott egy kicsi” (13. vers). Az emberek azonban megbotránkoznak Krisztus próbakövében, csapdába esnek és eltévelyednek. A Római levél 9:33, és 1Pét 2:6 igeversekben is szerepel a „próbakő, a becses szegletkő, erős alappal” (16. vers). Ézsaiás itt az üdvösség központi kérdéséhez érkezik: „Aki benne hisz, az nem fut!” Ez a fejezet középpontja!
Krisztus igazságot fog tenni a jogosság mérőkötelével a vizsgálati ítélet során. Isten nem azért küldte el Fiát, hogy egyezkedjen a gonosszal. Minden hazugságot el fog söpörni. A nagy nyomorúság idején, ami a világra következik Isten cselekedetei „szokatlanok” lesznek (21. vers). Rendkívüli munkája az egész föld elpusztítása lesz (22. vers).

Ézsaiás ezután a mezőgazdaságból vett hasonlattal él állításának bemutatására. Isten irányítja a gazdálkodót, hogy mikor vessen, és mikor arasson (26. vers). Hasonlóképpen Isten sem fogja aratás nélkül a végtelenségig folytatni a vetést. Ézsaiás dicsőíti az Urat a kapott utasításokért (29. vers).

Drága Istenünk! Nekünk is számot kell vetnünk önmagunkkal, hogy vajon csak játszunk-e Istennel és Isten maradék népéhez való tartozásunkkal.  Add, hogy teljes szívünkből és értelmünkből higgyünk mindent, ami nékünk adatott, és megdicsőítsük a Te nevedet! Ámen.


Koot van Wyk
Kyungpook Nemzeti Egyetem
Sangju, Dél-Korea 
Fordította: Csala Beáta

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése