2014. április 26., szombat

Mai szakasz: Ézsaiás 61

Újra felharsan a kos-szarv kürt (a yōbēl)! Ezúttal nem figyelmeztetve (58:1), hanem Isten népének örömöt hozó szavakkal kísérve. A Messiás-Szolga szájából szólnak, aki az univerzum felséges Urának Lelkével teljes. Az „Úr kedves esztendejét” (2. vers) hirdeti, a Szabadulás évét. A zsidó naptárban minden ötvenedik év a szent böjt és ünneplés éve volt, mert felszabadulást és helyreállítást hozott, eloldozta azokat, akik bármilyen okból hűtlenek voltak. „Az Úr kedves esztendejének” érkezése a kegyelem kiáradását és szabadon bocsátást jelentett.

De ezek a szavak nem csak Izraelnek szólnak. A Messiás-Szolga valójában az ünnepek ünnepét harangozza be. Körülbelül 700 évvel emberi testet öltése előtt, Ézsaiás elmondta a világnak, hogy a Messiás a Földre fog születni és bár teljes mértékig Isten (8:8,10; 9:6), mégis alárendeli majd akaratát teljes engedelmességben a mennyei Atyának és a Léleknek (50:4-9). Szenvedni fog és meghal, de feltámad (52:13-53:12). Csak ezután köszönt be a kegyelem országa – a szabadulás ideje minden ember számára. Jézus ezt a szakaszt olvasta fel nyilvános szolgálata kezdetén (Lk 4:17-19), kijelentve, hogy Ézsaiás szavai hallgatóinak szeme láttára teljesednek. Ennek csodálatos hírnek kellett volna lennie, ehelyett megpróbálták megölni Őt istenkáromlásért.

A Messiás-Szolga bemutatja a szeretet fegyvereit, amiket Isten használ, hogy visszanyerje a világot a kegyetlen ellenség szorításából: a jó hír hirdetése, az összetört szívek bekötözése, a foglyok szabadon engedése, a gyászolók megvigasztalása, a csüggedt és rettegő lelkek megújítása, az elnyomott és kihasznált emberek önértékelésének helyreállítása. Ez a „helyettesítő Evangélium”: a kétszeres büntetés (40:2) helyett, amit érdemelnénk, szégyenünket kétszeres – örökké tartó – örömre váltja.

Összetört életek javítóivá, foltozóivá és helyreállítóivá válnak szó szerint és lelki értelemben véve is. Az életükben megmutatkozó isteni szeretet az emberek szívét az igazi imádat ősi útjára tereli, és helyreállítja Isten törvényébe vetett bizalmukat (4. vers). Királyi papság és szent nemzet lesznek, Isten szolgái (6. vers). Az Ő menyasszonya lesznek, csodálatosan beburkolva az igazság palástjába, a megváltás ruhájába, amit Ő, a vőlegény biztosít.

Isten megmentő munkája az emberek iránt mindig a felséges Isten Lelkén keresztül munkálkodó kegyelem által történik, és a Messiás-szolga küldetésében teljes dicsőségében megmutatkozott. Izrael számára a Messiás szavai azt jelentették, hogy a fogságból való szabadulás, Jeruzsálem és a Templom újjáépítése és a nemzetté való újraegyesülés csak a kegyelem Lelke által valósulhat meg (Agg 2:5, Zak 4:6).

A keresztény egyház gyökere és fejlődése beteljesedhet az evangélium Lélek által megerősített hirdetésében, és Isten embereinek jó példája által, akik olyanná alakulnak, amilyenné bárki válhat, ha a felséges Isten Lelke megpihen rajta, amiképpen tette ezt Mesterükkel is. Az ország, ami már van, de még eljövendő, a Kegyelem Királysága.


Aleta Bainbridge
Társszolgálatok koordinátora
Sydney és környéke Egyházterület Ausztrália
Fordította: Kóczián Ágnes


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése