2014. április 27., vasárnap

Mai szakasz: Ézsaiás 62

Istennek fontos tervei voltak Jeruzsálemmel és Sionnal. Csodálatos ígéreteket tett rájuk vonatkozóan. Ez volt az a hely, ahova nevét helyezte; ezen a helyen állt az imádatának trónja a szentek szentjében, a templomon belül; erről a helyről tervezte kormányozni az országokat. Amikor Izrael, mint nemzet – még a száműzetés után is – végül elutasította Őt, és Jeruzsálem elpusztult, akkor Isten minden tervét és ígéretét a végidőben élő, maradék népre ruházta át, azokra, akik Krisztuséi, és ígéretei szerint örökösök (Gal 3:29). Ők a bűnbánók és alázatosak, akik az Ő igéit tisztelik (Ézs 66:2b). Egyen-egyenként és közösségileg ők lettek az Ő temploma – mini Jeruzsálemek –, dicsőség koronái az Ő tenyerén (3. vers). Most „Krisztus-követő” a nevük, ők a vőlegény házastársai (Ézs 61:10), aki változhatatlan, feltétel nélküli szeretettel szereti őket, egy férj „hesed”-ével (Ézs 54:5 és 54:10-ben e héber szó az el nem múló szeretetre utal – a ford.).

Mindig mélységesen megérintenek a mi Istennel való szeretetkapcsolatunkat jellemző, kölcsönös örömöt és boldogságot kifejező szavak. Milyen gyengéd, milyen mély, milyen mindent-átölelő ez az odaadás, amit Isten mindnyájunknak vágyik adni (pl.: Ézs 61:10, Zof 3:17)! Ahogy mi is Édesemnek vagy Kedvesemnek hívjuk szeretteinket, úgy Isten is különleges héber neveken szólítja a menyasszonyát: Hepziba (gyönyörűség), és Belula (vágyott és házas).

Ahogyan Isten Ádámot és Évát az újonnan teremtett világ őrzőivé tette, úgy tette Isten a szeretteit az Ő Új Királyságának felvigyázóivá. Ebben a házasságban teljes az elkötelezettség. Egyként dolgoznak közös céllal és hozzáállással. A mi mennyei Férjünk se nem szunnyad, se nem alszik (Zsolt 121:4), ahogyan a „feleség” sem. Ügyeletben vannak éjjel-nappal. Valójában nem hagyják egymást pihenni, sürgetik egymást, míg el nem érik a közös célt. Ezek az őrök, közbenjárók szüntelenül imádkoznak, elég merészek „nagy dolgokat” kérni. Szemük előtt az Úr kitűzött célja (8. vers) lebeg: „Jeruzsálemet” az Ő „dicséretének helyévé” tenni a földön (8. vers), hogy maguk is megbízhatóak legyenek, és Isten templomait mindenki számára biztonságos imádati helyekké tegyék (8. vers, Ézs 56:8).

Nekünk ki kell vonulnunk, utat kell készítenünk, embereket kell bátorítanunk, köveket kell eltávolítanunk az útból és fel kell emelnünk a győzelem lobogóját, az igazságosság értékrendjét, és Immánuel vérfoltos zászlaját minden nép fölé (10. vers). Aztán, mikor az advent előtti ítélet lezárult, a mi Megmentőnk visszatér, és magával hozza a jutalmat (11. vers). Micsoda nap lesz az! Mi, az Ő Szent menyasszonya, az Úr megváltottai végre belépünk abba a mennyei városba, amit Isten alapított, tervezett és épített, mindazokkal együtt, akik a korszakokon át szerették Istent, és várták eljövetelét. Ott fogunk boldogan örökké élni a mi mennyei vőlegényünkkel! Ámen.

Aleta Bainbridge
Társszolgálatok koordinátora
Sidney és környéke Egyházterület, Ausztrália
Fordította: Kóczián Károly


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése