2014. május 22., csütörtök

Mai szakasz: Jeremiás 21

Nehéz, már-már reményvesztett időkben elszánt lépésekre van szükség. Szemmel láthatóan valósággá vált, amire Jeremiás figyelmeztetett a babilóniaiak elleni háborúval kapcsolatosan, amikor Nabukodonozor seregével körülvette a várost. Ekkor Sedékiás király delegációt küldött Jeremiáshoz, hogy megtudakolja az Úr Szavát, amit nem sokkal korábban megvetett és visszautasított. Nem azért tett így, mert megtért, vagy a szíve átalakult volna, hanem kétségbeesésében – hátha így kivédhet és túlélheti a katasztrófát.

Válaszul a próféta egyértelmű és velős üzenetet küldött a királynak. A nemzet túl messzire ment, így a végzet és az ítélet felfokozott üzenete hangzott el. Nincs remény a város, a király, és a király szolgái számára, de az Úr megadja a köznép számára, hogy őket ne érintse a támadás olyan súlyosan. Isten azt üzeni Sedékiásnak, hogy – minden ösztöne ellenére –
ahelyett, hogy harcolna vagy elfutna, inkább adja meg magát a babilóniaiaknak és így életben marad. Isten lehetőséget biztosít bárki számára, hogy az életet válassza, ha engedelmeskedik.

Már-már mintha kétségbe vonná Jeremiás az ítélet jogosságát, amikor Dávid házára emlékeztet, a királyra és szolgáira, arra, hogy mindannak, ami most történik, az uralkodás rendszerének teljes romlottsága az oka. Isten megragadja az alkalmat, hogy egy szenvedélyes védőbeszéd kerüljön a Bibliába arról, hogy jogossággal, becsülettel és együttérzéssel kell bánni a néppel és irányítani az országot, mert ha nem így történik, annak megvannak a természetes következményei.

Ez arra az alapelvre emlékeztet engem, amit igyekeztem fiaim elméjébe plántálni. Hozz jó döntéseket és jó dolgok történnek. Ha rossz döntéseket hozol, akkor rossz dolgok történnek. Minél több jó döntést hozol, annál több jó dolog történik, és megfordítva. Minél hamarabb kezdesz jó döntéseket hozni a rosszak helyett, annál hamarabb fognak jó dolgok történni!

A jó hír ebben a fejezetben az, hogy Isten szeretete és igazságossága nem engedi, hogy a bűn romlottsága ellenőrizetlenül terjedjen a végtelenségig. Egy nap véget vet az igazságtalanságnak és az elnyomásnak. Akkor Isten mindent helyrehoz, és újjá tesz.

Dan Houghton
Hart Kutató Központ
Kalifornia
Fordította: Liebhardt László


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése