2014. május 31., szombat

Mai szakasz: Jeremiás 30

Jeremiás próféta ismét megkapta az Úr üzenetét. Már majdnem sor került a helyreállításra. A próféta utasítást kapott, hogy írjon egy könyvet mindarról, amit Isten mondott neki (2. vers). Érdekes megfigyelni, hogy itt a 30-33. fejezetben szélesebb körben használja a költői eszközöket. A költészetnek ez a robbanásszerű megjelenése az öröm kifejezése, hiszen ez a rész a reményről szól.

A 30. fejezettől kezdve Jeremiás megjövendöli Júda helyreállítását. Az emberek kétségbe voltak esve. Ezt a vajúdó nő metaforájával írja le (5-6. vers). Ennek a szakasznak a közvetlen címzettje Isten népe, akik azért aggodalmaskodnak, mert az Úr arra használja a babiloniakat, hogy megbüntesse őket, „de majd elpusztulnak pusztítóid, fogságba fog menni minden ellenséged. Ki fogják fosztani fosztogatóidat, prédára vetem minden prédálódat” (16. vers – új prot. ford.).

Van egy kérdés, amit fel kell tennünk: Miért engedte meg az Úr a hitetleneknek, hogy kihasználják az Ő népét? Miért engedte meg Isten, hogy a gonoszak munkálkodhassanak, és gonosz cselekedeteikkel boldogulhassanak? Az Ő népének az ad reményt, hogy mennyei Atyjuk biztosítja az igazságszolgáltatást számukra. A nemzet Isten ítéletének egy része, melyre ugyan olyan ítélet vár. Az Úr ellenségei feletti ítélet és a kiválasztott nép megújításának ígérete is felveti a szövetség lehetőségét: „És népemmé lesztek, én pedig Istenetek leszek” (22. vers), mely témát részletesen tárgyalja Jeremiás 31. fejezete.

Ez a helyreállítás nem csupán anyagi, politikai vagy nemzeti szintű, hanem ez az Isten és az Ő népe közti szövetségi kapcsolat helyreállítása is egyben. Ha gyógyító munkát végzünk, akkor az emberek egészségét állítjuk helyre; a szegények táplálásával az anyagi szükségletekről gondoskodunk; az igazságszolgáltatás segítségével az igazságtalan környezetben is fenn tudjuk tartani az Úr Igéjének eszményeit. Mindezen erőfeszítések helyesek és elismerésre méltóak, de jelentéktelenek mindaddig, míg nem tisztázzuk a probléma lényegét, ami nem más, mint a Teremtőnkkel megszakadt kapcsolat. Ez a lelki szempont legyen minden cselekedet része, akár a gyülekezetbeli szolgálatról van szó, akár az egyes tagok mindennapi életéről, akiknek ugyanez kell, hogy legyen a céljuk.

„Drága Uram, kérlek, segíts nekem, hogy egyik cselekedetem alkalmával se feledkezzek meg arról, hogy életem középpontjában a Veled lévő kapcsolatomnak kell állnia. Ámen.”

Michael Sokupa
egyetemi tanár
az E.G. White Kutatóintézet Igazgatója
Heldelberg College, Dél-Afrika
Fordította: Baksa Viktória


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése