2014. május 23., péntek

Mai szakasz: Jeremiás 22

Jósiás király uralkodása üdítő lélegzetvétel a zsidó nemzet történelmében. Az Urat kereste teljes szívéből. A Szentírás feljegyzi, hogy a királyság több százéves történelme alatt nem volt olyan húsvét, mint amilyet Jósiás tartott. Minden tőle telhetőt megtett, hogy közelebb kerüljön Istenhez. Sajnos viszont nem volt olyan sikeres abban, hogy ezt az elkötelezettséget továbbadja a fiainak és embereinek.

Jeremiás, aki Jósias uralkodása alatt prófétaként szolgált, most Jósiás fiaihoz beszél. Azért, hogy ne legyen semmi kétség, Isten elküldi a prófétáját a királyi palotába, hogy a királlyal beszéljen. Jeremiás konkrét volt. Micsoda jelenet lehetett látni ott Jeremiást prófétaruhában a király előtt, amint Isten üzenetét célba juttatja!

„Tegyetek ítéletet és igazságot, és mentsétek meg a nyomorultat a nyomorgató kezéből! A jövevényt, árvát és özvegyet pedig ne nyomorgassátok és rajta ne erőszakoskodjatok, és ártatlan vért e helyen ki ne ontsatok” (3. vers).

A szavak természete jól mutatja azt a romlottságot, mely a palotát és a népet átjárta. Viszont ha ez megváltozik, a királyság megmarad. Ha elveti e szavakat, olyan csapások érik őt és a népét, melyet el sem tud képzelni; olyanok, melyek az utókor számára hihetetlenek lesznek.

Ezután az üzenet a személyesebb hangvételű lesz. Jeremiás Jósiás három fiához intézi szavait, akik mind királyként szolgáltak az elmúlt években. Ismeri mindegyik fiút gyermekkorából. Látta fejlődésüket, és ismeri a legrosszabb tulajdonságaikat. Isten nagyon elégedetlen a viselkedésükkel.
Isten utálja a kizsákmányolást, különösen, ha az erős teszi ezt a gyengével. Szembeállítja az ifjú fiút, Sallumot az apjával, és összehasonlítja a tetteiket. Jósiás megvédte a szegények és rászorulók ügyeit, azonban Sallum kihasználja őket. Jósias igazságban uralkodott, Sallum viszont elzüllött, és elnyomta az igazságot.

Joákim sem jobb nála. Isten a jólét idején is megosztja szavát a királlyal és az emberekkel, de ők nem fogják hallani, és nem követik hangját. A fiatal királyt a saját népe és a hercegek is megvetik, és amikor meghal, kivonszolják a városból, és úgy temetik el, mint egy szamarat, szégyenben és megalázottan az életében elkövetett bűnökért.

De lehet ez még rosszabb. Isten Jeremiáson keresztül üzeni Kóniásnak, hogyha ő volna a pecsétgyűrű az Ő jobb kezén, akkor lerántaná, és elhajítaná magától. Azoknak a kezébe fogja adni, akiktől fél, akik az életére törnek! Őt és az anyját kiűzik e földről, és meghalnak! Miért az édesanyjuk is? Ez lenne a jelzés, hogy ez a korrupt befolyás honnan gyűrűzött be?
Végül pedig a kiáltás, mely minden időkön keresztül visszhangozni fog. „Föld, föld, föld! halld meg az Úrnak szavát!” Napjainkban olyan világban élünk, ahol nem Isten Szent szava szerint élnek az emberek, ezért most azokért imádkozom, akik nem értik, hogy Isten mit szeretne nekik elmondani.

„Urunk, imádkozom, hogy figyelmes és éber legyek, és segíts meg, hogy a Te Szavaidat mindig a szívemben tarthassam. Ámen.”

 Dan Houghton 
Hart Research Center
California
Fordította: Rajki Dávid


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése