2014. május 29., csütörtök

Mai szakasz: Jeremiás 28

A hamis prófétaság egy újabb hulláma kerül előtérbe Hanániás személyében. Azt jövendölte, hogy 2 éven belül a nemzet helyreállítása megtörténik, és a babiloni fogság véget ér. Letörte az igát Jeremiás nyakáról. Hallgatóinak azzal kellett összevetniük e prófécia tartalmát, amit a Jeremiás előtt élő próféták mondtak.

Jeremiás ebben a fejezetben segít az embereknek, mire figyeljenek: A próféták, akik előttem és előtted eleitől fogva voltak, sok ország ellen és nagy királyságok ellen, hadról, veszedelemről és döghalálról prófétáltak.” Hanániás azonban békét hirdetett a népnek. Az igaz próféta egyik próbája pedig ez: „Amely próféta a békességről prófétál, mikor beteljesedik a próféta beszéde, akkor ismertetik meg a próféta, ha az Úr küldötte-é azt valóban?”

Az elmúlt néhány évtizedben több jövendölést hallottunk a világ végéről, mint amennyi a korábbi évszázadokban elhangzott. Néhány ezek közül konkrét dátumról beszélt. Ezek a próféták és próféciáik nem állták meg helyüket Isten Szavának mérlegén. Arra az esetre, ha bizonyos események úgy is történnének, észben kell tartanunk, hogy ez csak az egyik ismertetőjel. A modern kor prófétáinak meg kell felelniük az Írásban található minden kritériumnak ahhoz, hogy igazi prófétának találtassanak.

A következő igeszakaszok, amelyek segíthetnek ellenőrizni egy próféciának szánt kijelentés hitelességét napjainkban is: Ézs 8:20, Mt 7:15-20, 1Jn 4:1-3. Ellen G. White egy modernkori próféta, aki alávettetett a Bibliához mért vizsgálatnak hosszú időn át, és igaz prófétának találtatott, megfelelve az Írás által támasztott feltételeknek.

A figyelmeztetés 1Jn 4:1-ben találó: Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.” Ez a felelősség nemcsak a teológusoké, lelkészeké és vezetőké, minden hívőnek magának kell ellenőriznie a lelkeket, és a közösség felelősségét sem szabad alábecsülni.

Drága Uram, kérlek, segíts az Ige mérlegén megpróbálnom mindenkit, aki prófétának vallja magát, vagy akképpen beszél! Ámen.

Michael Sokupa
egyetemi tanár
az E.G. White Kutatóintézet Igazgatója
Heldelberg College, Dél-Afrika
Fordította: Kóczián Ágnes


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése