2013. október 28., hétfő

Mai szakasz: 82. zsoltár

A zsoltár nyitóverse egy tárgyalóterem képét idézi fel. Isten elnököl és ítélkezik ezen a hatalmas gyűlésen, és érdekes módon, pont Izráel bírái ellen emelnek vádat. Az Igaz Bíró elmarasztalja őket gonosz elfogultságuk miatt, és kéri ezeket a bírákat, hogy álljanak a védtelenek szükségletei és jogai mellé.

Ahogy olvastam Isten kérlelését, hogy védjék meg az apátlanokat és gyengéket, valamint mentsék meg a szükségben szenvedőket, a gondolataim önkéntelenül Jézus életére és cselekedeteire ugrottak. Lukács így írja, „És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez vala írva: Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat, Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét” (Lukács 4:16-19).

Ugyanaz a Jézus, aki tanácsolta a népét az Ótestamentumban, most példát mutat feddhetetlen életén keresztül, hogy hogyan kell védeni a védtelent, az özvegyet, árvát és a szegényt. Szinte látom Jézust, ahogy gyengéden védelmezi az özvegyet az ő két fillérjével. Látom, ahogy hívogatja a gyerekeket, miközben a barátait erre ösztönzi: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket.” Látom, ahogy ránéz összetört szívű édesanyjára, és János gondjaira bízza. Milyen gyönyörű szemléltetése a szeretetnek! Egy éles kép, amin keresztül láthatjuk, hogy Jézus hogyan kezelte az embereket, és hogyan szeretné, hogy mi kezeljük a saját embertársainkat. Mi a te kedvenc történeted Jézusról, ahol Jézus bemutatja szerető gondoskodását azoknak, akiknek szüksége volt Reá?

„Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.” Ámen.

Kimberly Bobenhausen,
Otthon tanító tanár
Fordította: Rajki Dávid

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése