2013. december 21., szombat

Mai szakasz: 136. zsoltár

Ez a zsoltár leginkább úgy ismert, hogy „A Nagy Hallél” (héberül הַלֵּל dicséret), hagyományosan a zsidók páskaünnepének végén énekelték.

Miközben tanulmányozzuk e zsoltár szerkezetét és tartalmát, látni fogjuk, hogy jó néhány nagyon szép módszert tudnánk átvinni a mi modern istentiszteleteinkbe.

1. Bevonja a résztvevőket. A refrén, ami Isten kegyelmes szeretetéről szól, minden versszak végén megismétlődik, és úgy tűnik, hogy ez a szerkezet a gyülekezet számára készült, akik így mint egy választ tudták énekelni. Hasonlóképpen Ellen White is szorgalmazta a hallgatóság válaszra késztetését napjaink istentiszteletein. „Bár nem mindenki hívatott el arra, hogy prédikáljon, vagy hitelveket tanítson, viszont nekik sem szabad hideg és néma hallgatóknak lenniük” (Signs of the Times, 1886. június 24.). Ezek után pedig arra bátorította a hallgatóságot, hogy válaszoljanak, és mondják hangosan, hogy Ámen.

2. Ismétlést használ. Az ismétlés nagyon általános tanulási módszer, hiszen a beszélni tanuló kisgyermekektől kezdve egészen a felnőttekig, akik fontos számokat akarnak megjegyezni, ez egy jól bevált technika! Miután elénekelték ezt a zsoltárt, kétségtelen, hogy mindenki – egészen a legkisebb gyermekig –,  azzal a meggyőződéssel hagyta el az istentisztelet helyét, hogy örökké tart az Úr szeretete.  Bár a Biblia figyelmeztet arra, hogy kerüljük a hiábavaló, értelmetlen ismétléseket, de ezek a versek kiváló példák arra, hogy hogyan lehet az ismétléseket hasznosan alkalmazni.

3. Történetet mesél el. A történetmesélés az érzelmek közvetítésének a legjobb módja. És van annál jobb történet, mikor valaki a tapasztalatait meséli el? És pontosan ezt teszik a zsidók is a zsoltárban, ahogy visszaemlékeznek azokra a helyzetekre a múltban, ahol Isten vezette őket. Hasonlóképpen, ahogy mi is megosztjuk a tapasztalatainkat más hívőkkel, mi is meg tudjuk erősíteni egymás hitét Istenben, hiszen ezekben látjuk az Ő folyamatos vezetését.

Gyülekezeti összejöveteleinken, illesszük be bátran istentiszteleteinkbe ezeket a jól bevált módszereket!

Lori Futcher
Freelance Writer and Editor
Cleveland, Tennessee, USA
Fordította: Rajki Dávid

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése