2014. november 19., szerda

Mai szakasz: Máté 18

Sokunknak az élet egy nagyon zsúfolt, naponkénti rohanós küzdelem. Rengeteg fontos dolgunk van, amelyre oda kell figyelnünk, és gyakran csak úgy végigrohanunk a napi rutinfeladatokon. Az 1-5. versekben Jézus arra sürget, hogy térjünk vissza a bizalom, az ártatlanság és a szolgálatkészség sokkal egyszerűbb és természetesebb életformájára. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy bízzuk magunkat teljesen Isten jóságára, alkalmazkodjunk akaratához és találjunk megelégedettséget a menny sok áldásában. Egy kisgyermek ártatlan perspektívájához hív vissza bennünket.    

Ha egy nem túlbonyolított, nem túlzsúfolt gyermeki látásunk van az élet prioritásairól, jobban meg tudjuk érteni az Isten dolgait. Ez nem arra bátorít bennünket, hogy gyerekes módon viselkedjünk, hanem a Krisztuséhoz hasonló egyszerűségre hív, ami gyakran fellelhető egy kisgyermekben. 

A 6-9. versekben Jézus egy figyelmeztetést közöl. Azt akarja, hogy tegyük fel a kérdést önmagunknak: nem vezetünk-e félre valamilyen módon másokat lelkileg? Nem bátorítod-e a házastársadat, gyermekedet, barátodat, gyülekezeti hittestvéredet arra, hogy összekeverje az Istenhez való hűségét a világi élvezetekkel? Micsoda borzasztó dolog lenne az ítélet napján, ha hozzájárultál volna akár csak egy ember lelki veszteségéhez is! Ha vezetői pozícióban vagy, még nagyobb a kockázata és felelőssége annak, hogy másokat félrevezetsz. 

Ez nem egy szószerinti parancs, hogy amputáld vagy távolítsd el bizonyos testrészeidet. Inkább arról szól, hogy el kell szakadnunk, mindattól, ami bennünket és másokat rosszra ösztönöz.  

A következő három vers (15-17) azt mondja el nekünk, hogy ha egy hittestvérünk vétkezik, beszélnünk kell vele; Lukács 17:3 pedig azt mondja, hogy „dorgáljuk meg” a testvérünket bűne miatt. Ez egy erős kifejezés. Ez azt az elképzelést tartalmazza, hogy felelősséget hordozunk egymás rossz magaviseletéért. Ez magába foglalja azt, hogy kedvesen, meggondoltan és nagyon óvatosan rámutatunk a bűnös magatartásra a legnagyobb segítő szándékkal. A mások figyelmeztetésének a szolgálatát imádságos szívvel kell előkészítni és tapintatosan kell kivitelezni.

A 21-35. verseknek kettős tanulsága van. Elsősorban arra emlékeztetnek, hogy Isten megbocsátó kapacitása óriási és mindre kiterjedő. Viszont a mi felelősségünk és előjogunk az, hogy ezt a megbocsátó lelkületet gyakoroljuk másokkal, éppúgy, ahogy a mi szerető és együttérző Istenünk nekünk is megbocsát újra és újra. 

Egy kedves barátom rámutatott nekem arra, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy hetvenszer hétszer is megbocsássunk, egy folyamatos megbocsátani akaró lelkületről beszélt. Ha arra gondolunk, hogy Isten hányszor kész volt nekünk megbocsátani, mi is készek leszünk megbocsátó lelkületet tanúsítani mások felé.

Emlékezzünk arra, hogy eljön az az idő, amikor Isten már nem fog megbocsátani (Dán 5:26 és Jel 22:11), de az igazak fénylenek, mint a csillagok örökkön örökké (Dán 12:3 és Mt 13:43),

Leo Van Dolson, Jr., M.D., MPH
Kalifornia, USA


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése