2014. november 25., kedd

Mai szakasz: Máté 24

Ebben a fejezetben Jézus elhagyja a templomot, amivel véget vet a lelki hatáskörről keletkezett vitáknak, amiket a Máté 21-23-ban feljegyzett vallási vezetők generáltak. Ahogy továbbmentek, Jézus megjövendölte a Templom teljes pusztulását (Mt 24:2). A tanítványok egy kis személyes beszélgetésre vágytak, hogy Jézustól magyarázatot kapjanak, melyet meg is kapnak, és ebben a híres válaszában említi meg Jézus a második eljövetelének jeleit is. Ezen jelek közül az egyiket a hetednapi adventista körökben gyakran félreértelmezik.

A 4-8. versekben jelekről, hamis krisztusokról, hamis prófétákról, háborúkról, éhínségekről és földrengésekről olvashatunk, „de még ez nem itt a vég” mert „mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete”. Ezeket a nyomorúságos időket Isten népének üldözése követi, árulások, még több hamis próféta, törvénytelenség, és elhidegülés (9-12. vers). De Jézus azt mondja, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az megmenekül (13. vers). 

És itt érkezünk el a félreértelmezett szöveghez. „s az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég” Ez a vers prédikációkban gyakran úgy hangzik el, mintha Jézus feltételes módban mondta volna: „HA az evangélium az egész világon hirdettetik, AKKOR jön el a vég.” Ez az elhívásunkban is tükröződik, „fejezzük be a munkát, így Jézus el tud jönni.” Sok gyülekezeti tag hisz nekünk, de ráébrednek, hogy a nem-keresztény világ, mint például a 10-40-es ablak (10-40. szélességi fokig terjedő földrész), amely javarészt muszlim és hindu, a népesség gyorsabban növekszik, mint ahogyan a keresztények prédikálni tudnának nekik. Ezért néhány gyülekezeti tag úgy gondolhatja, hogy Jézus nem jöhet el addig, amíg minden egyes ember megismeri az evangéliumot, szóval nem is fog még jó ideig eljönni, emiatt az életüket annak alapján irányítják, hogy Jézus nem mostanában jön el. 

A valóságban Mt 24:14 görög szövegében ez egy ugyanolyan határozott állítás, mint a többi jövendölés, a háborúk, éhínségek, és földrengések. Nyelvtanilag a föld minden népének való prédikálás egy jel, nem pedig feltétel. A jó hír, hogy az evangéliumot prédikálják az egész világon, és hogy Jézus biztosan jön! Azért kell befejeznünk a munkát, mert Jézus jön, és nem azért, hogy el tudjon jönni. Mikor hisszük, hogy Jézus biztosan jön, és kevés időnk van felkészíteni a világot az eljövetelére, félre kell tennünk a haszontalan vitáinkat és ellentmondásainkat a gyülekezeti életben, hogy lelkileg megújulhassunk, és komolyan dolgozhassunk. Láttam már nem működő, akadékoskodó gyülekezeteket megújulni és harmonikus egységbe rendeződni, amikor megértették, hogy van egy munkánk, amit be kell fejezni, MERT Jézus közeledik, és ez teljességgel igaz. Az internet és a közösségi média erősödésével az Evangélium el tud terjedni a világban. Ez a szemünk előtt teljesedik be. Jézus bizonyosan eljön! Cselekedjünk a szerint, hogy hamar eljön, és készítsük fel a környezetünkben élőket az Ő eljövetelére!

Stephen Bauer, Ph.D.
teológia és etika professzor
Southern Adventist University
Fordította: Rajki Dávid


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése