2014. november 22., szombat

Mai szakasz: Máté 21

Ez a fejezet Jézus életének utolsó, megpróbáltatásait és halálát megelőző eseményeihez visz bennünket. A fejezet a Jeruzsálembe való dicsőséges bevonulással kezdődik, és bevezeti azt a témát, amely a 22. fejezet 14. verséig vezet el bennünket. Jézus nyilvánosan Zakariás 9:9 Messiás Királyával azonosítja magát. A nép nagyon izgatott volt, az emberek részéről szeretet és támogatás nyilatkozott meg Jézus irányába. Ezután Jézus bemegy a templomba, mint Messiás Király, és átveszi az irányítást. Kikergeti a pénzváltókat, ugyanakkor örömmel köszönti a vakot és sántát, akiket meggyógyít. Megengedi a gyermekeknek, hogy dicsőítő hozsannát kiáltsanak. Ezek és ezekhez hasonló cselekedetek követték volna egymást, amelyek megszerettették volna Jézust a néppel, de a papok nem nézték jó szemmel, ahogy megtört a tiszteletteljes rendtartás, melyet ők alakítottak ki, és nehezményezték, hogy jól jövedelmező pénzváltó tevékenységük oda lett. Nagyon szembeötlő a nép imádatának és a vallási vezetők rosszindulatának éles kontrasztja.

Jézus elhagyja a templomot, és útban Bethánia felé elmegy egy fügefa mellett. A levelek azt hirdetik, hogy a fa tele van gyümölccsel, azonban  terméketlen. Ez olyan volt, mint az emberek szeretete és támogatása, amely gyümölcstelennek és hamisnak bizonyult, hiszen ugyanaz a tömeg egy kicsit később „feszítsd meg”-et kiáltott. Isten nem hivalkodó nyilvános dicsőítést szeretne látni, hanem személyes életünkben az igaz kegyesség csendes gyümölcseit.

Jézus a „valódi gyümölcsökre” mutat rá, szembeállítva azt a vallási vezetők véleményével, amikor megkérdőjelezték Jézus hatalmát és tekintélyét a Templomban való intézkedéseivel kapcsolatban. Jézus azzal a történettel illusztrálta ezt, amikor az egyik fiú erősen hangoztatja, hogy meg fogja tenni, amire apja utasította, de sohasem tette meg. Ezzel ellentétben a másik fiú úgy tűnik, mintha ellenszegülne apja parancsának, de megvallja bűnét, amit gyakorlati, valós eredmény, őszinte tett követ. Nemigen mutatkozik nagyszerűnek, de végül ő cselekszi meg apja akaratát.
Ezt a példázatot két másik követi, amelyekben a hitvallás és a cselekedetek ellentétben állnak egymással. Az elsőben a szőlőskert bérlői vallják azt, hogy milyen hűségesek a tulajdonoshoz, mégis megverik a gazda szolgáit, és megölik a fiát.

A menyegzői vacsora példázata zárja a fejezetet. Jézus történetében hétköznapi emberek vehettek részt a menyegzői vacsorán azon előkelő hivatalosok helyett, akik kifogásokat keresve távolmaradtak. És mégis, egyikőjük nem akarta fölvenni az ingyenes menyegzői ünnepi ruhát.

A tanítás világos: az istentisztelet külsőségei értelmetlenek, ha nem párosulnak gyakorlattal. Bűnös emberek gyakran mutatnak be hatásos istentiszteleteket, hogy a gyakorlati kegyességet helyettesítsék velük. A tanulság is egyértelmű: Isten jobban szereti a jó gyümölcsöket, mint a hivalkodó, de gyümölcstelen lombot. Törekedjünk arra, hogy mi is inkább jó gyümölcsöket teremjünk, ahelyett, hogy ugyan színvonalas, de mégis külsőséges istentiszteletekkel próbálnánk leplezni gyümölcstelenségünket. Istenünk tisztelete sokkal több kell, hogy legyen puszta szavaknál.

Stephen Bauer, Ph.D.
Teológia és Etika Professzor
Southern Adventist University
Fordította: Liebhardt László


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése