2014. október 30., csütörtök

Mai szakasz: Malakiás 2

„Most azért néktek szól ez a parancsolat, ti papok! Ha meg nem hallgatjátok, és ha nem veszitek szívetekre, hogy dicsőséget adjatok az én nevemnek, azt mondja a Seregeknek Ura: átkot bocsátok reátok, és elátkozom a ti áldásotokat” (Mal 2:1-2).
Olykor az a téves elképzelésünk, hogy az emberek csak állatokat áldoztak az Úrnak, amikor bűnt követtek el. Ez azonban nem igaz.  Különböző fajta áldozatok voltak:

A zsírt és a vért elégették, a többit megették, az engesztelési áldozat kivételével, mert azt teljes egészében elégették.
A bűnért való áldozat az egyéni vétkekért.
A hálaáldozat a dicsőítésért.
Az ételáldozat az elkötelezettség és hála kifejezésére.
Az égőáldozat pedig az engesztelésért.
Nagyon fontos elvet láthatunk itt. Az Istent tisztelőknek életük minden területét Istennek kellett ajánlaniuk.

Malakiás idejében azonban sem a nép, sem a papok Isten iránti elkötelezettsége nem volt őszinte. Az Úr feddése Izrael papságához olyan egyértelmű volt, amilyen, csak lehetett:
„Ímé, én megrontom a ti vetni való magotokat, és szemetet szórok orcátokba, a ti ünnepléseteknek szemetjét, és ahhoz hordanak ki titeket… Mert a papnak ajkai őrzik a tudományt, és az ő szájából törvényt várnak, mivel a Seregek Urának követe ő. De ti elhajlottatok ez útról, sokakat megbotránkoztattatok a törvénnyel” (Mal 2:3, 7-8).

Az izraelita papság hitehagyása az Ószövetség egyik legszomorúbb folyamata.  Lévi törzsét, mely az Úr megszentelt szolgálatának eszközeként volt elkülönítve, most olyan emberek képviselték, kiknek szíve elfordult az Úrtól.

Az elkövetkezendő négyszáz esztendő során a papság állapota egyre csak romlik. A világias, politizáló szadduceusok megcsúfolják a templomot és bűnbarlanggá teszik azt (lásd Mt 21:12-13).

És mi a helyzet velünk? Mit mondhatunk el saját megszentelődésünkről és Istennek való odaszántságunkról? Jézus az Ő papjaivá tett bennünket (Jel 1:5-6). Szavainkkal és tetteinkkel azt a Valakit képviseljük, Aki szeret bennünket és meghalt érettünk azért, hogy a mi következetes és önzetlen életünkkel másokat arra ösztönözzünk, hogy jobban megismerjék a Teremtő és Megváltó Istent.

Andy Nash
a Southern Adventist University professzora és
a  Tabgha Tours to Israel igazgatója
Fordította: Csala Beáta


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése