2014. október 27., hétfő

Mai szakasz: Zakariás 13

„Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet” (1. vers – új prot. ford.). Milyen kegyelemmel és bátorítással teljes kép ez!

Zakariás könyvének 13. fejezete tulajdonképpen az előző fejezet folytatása. A 12. fejezet 10. versében egy próféciát találunk a Messiásról, akit majd átszegeznek (vagy átdöfnek). Ebben a fejezetben tehát, az első versben található „azon a napon” kifejezés arra a napra utal, amikor majd a Messiás megfeszíttetik, nem pedig a végidei napra. Amikor a Messiás meghal, mint Istennek bemutatott áldozat, és a nép gyászol és sír a halála miatt; akkor nyílik meg a bűntől megtisztító forrás.  

A 2-4. versekben a Mindenható Isten megígéri, hogy a bálványokat, a hamis prófétákat és a tisztátalan lelket, ami oly sokakat elveszített, végül eltávolítja a földről. 

Az 5-6. vers az eljövendő Megváltóról szól. Úgy idézi fel őt, mint aki a földművelésből él ifjúkora óta, majd szenvedéséről ír. Hátát, mellkasát sebesítik meg. Az evangéliumokban azt találjuk (Mt 27.26; Mk 14:65; 15:15; Lk 22:63; Jn 19:1, 18), hogy Jézust miként ostorozták, ütötték és gúnyolták.

Ellen G. White is idézi a 6. verset néhány ézsaiási igeverssel együtt (az 53. fejezetből), amikor Krisztusnak, Isten szolgájának halálát írja le (Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 150. oldal). Mindez akkor történt, amikor barátai házában volt látogatóban, vagyis Dávid házában, Jeruzsálem lakóinál, amely az emberiséget jelképezi.

Ahogy a 7. vers megjövendöli, és maga Jézus is idézi ezt a szakaszt Mt 26:31-ben, amikor a Messiás, a pásztor megsebesül, tanítványainak nyája szétszéled és elmenekül. Ő azért jött, hogy az emberiséget a bűnökből és lázadásból megtisztító kutat felnyissa, de hallgatóit olyannyira elvakította a gonoszság és a kapzsiság, hogy halálra adták őt. Azok, akik a templom szolgálatában álltak, és születésüktől fogva a kor vallási rendszerének vezetői voltak, saját Uruk ellenségeivé váltak.

Vigyázzunk, nehogy mi is önmagunk felmagasztalására használjuk az Úrtól kapott kiváltságainkat! Amink van, azt az Úr dicsőségére kell használnunk, aki teremtett és megváltott bennünket.

Lenyűgöző látni, hogy az Ige üzenetének jó része inkább szól nekünk, akik a vég idején élünk, mint bárki másnak, aki a történelem során élt, beleértve azokat is, akik közvetlenül hallgatták a prófétákat. Ennek a fejezetnek a vége is ezt bizonyítja (8-9. vers).

Az Úr annyi próbát és nehézséget enged meg a maradéknak, hogy felhagyjanak a bűnös világiassággal, és az önfelmagasztalás iránti vágyukkal. Akkor Isten népe leszünk, és Ő lesz a mi Istenünk. Amikor ez megtörténik, boldogan mondhatjuk mindnyájan: „Az Úr az én Istenem!”  


Sook-Young Kim 
Kyungpook Nemzeti Egyetem 
Dél-Korea 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése