2014. október 28., kedd

Mai szakasz: Zakariás 14

Zakariás abban az időszakban végezte prófétai szolgálatát, amikor Izrael népe már visszatért a babiloni fogságból. A nép hamar elkeseredett, mert a templomépítés megakadt a környező népek felől érkező nyomás miatt. Ekkor öntött beléjük bátorságot és reménységet Zakariás próféta a végső helyreállításról szóló üzenettel, amit ebben a fejezetben találunk. Számunkra is lelkesítőek lehetnek ezek a szavak, akik a vég idején élünk!

Az első két igevers azt a helyzetet ábrázolja, ami közvetlenül a kegyelemidő lezárulását megelőző időszakot jellemzi. Ha jól értelmezzük, az utolsó lépés gazdasági vonatkozású lesz. Vagyonunkat elveszik és szétosztják, mindegy, hol élünk a világon. Ez magába foglalja az emberek házait is a gazdasági válság miatt, amikor mindazoknak tilos lesz a vásárlás és az eladás, akik nem veszik magukra a fenevad bélyegét (Jel 13:16-18). Gyakorlati szempontból, ha hinni akarunk e jövendölésnek és szabadulni a csapdából, akkor mindent meg kell tennünk azért, hogy hitelmentesek legyünk, beleértve a banki kölcsönöket is, és óvatosan kell használnunk kreditkártyáinkat is.

A 3. vers és a további igeversek arra az időszakra vonatkoznak, amikor Krisztus harmadszor fog eljönni, vagyis a millenium után. Ha ez nem történne meg, az azt jelentené, hogy Jézus királyként marad a földön második eljövetelekor, ami viszont ellentétes más bibliaszövegekkel (Jn 14:1-3; 1Thess 4:16-17; Jel 20-21). A millenium végén lába az Olajfák hegyén fog állni. Akkor az új Jeruzsálem leszáll a mennyből, miközben a hegy kettéhasad észak és dél felé, egy hatalmas síkságot kialakítva, amin a város nyugodhat (4. vers). Milyen dicsőséges gondolat és kép ez!

Akkor eljön a Megváltónk minden szentjével az új Jeruzsálembe (lásd A nagy küzdelem 588-589. oldalát [Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház]). Ott nem lesz majd nappal és éjszaka, mert mindig világos lesz. Jel 21:23-24 versei elmondják, hogy maga a Bárány lesz a világosság. Jeruzsálemből az élet folyója fog fakadni, amely Isten trónjától ered, és mindkét partján az élet fája nő (Jel 22:1).

Utolsó eljövetele után Jézus lesz az egyetlen Úr, akit mindenki imád. Eltűnik minden bálványimádó, a kánaániták vagy kereskedők, akik a Baált imádták (9-20. vers). Jeruzsálem új lesz, Isten népe számára tökéletesen helyreállítva (10. vers). A gonoszok megtámadják majd az új Jeruzsálemet, de megkapják büntetésüket, és végleg kiirtatnak, sátánnal együtt (12-15. vers, vö. Jel 20:7-10). Jeruzsálem biztonságos hely lesz, ahol nem sújt többé átok (Jel 22:3). Minden lakója örökre biztonságban lesz (11. vers).

Zakariás 14. fejezetének utolsó része egy csodálatos látomást tár elénk. Minden nemzet maradéka a seregek Urát fogja imádni. Habár mi származásunk szerint nem vagyunk zsidók, ha Isten kegyelme által hűségesek maradunk, akkor a maradék közé számláltatunk, akik örökké Istent fogják imádni! Ez lesz a teljes odaszentelődés. Zakariás úgy próbálja megértetni ezt, hogy leírja: még a lovak csengőin és az Úr házának edényein is ez a felirat lesz: „Az Úrnak szenteltetett” (20. vers). Ugyanezek a szavak szerepeltek a Főpap süvegén is.

A teljes szabadítás és megváltás után, amelyben Isten népének része van, teljes odaszentelődés fog következni részükről az Úr felé. Jöjjön mindenki, aki szomjazik! Segíts, Urunk, hogy e dicsőséges jelenet részesei lehessünk majd! Áldott legyen az Úr neve örökkön-örökké! Ámen.

Sook-Young Kim
Kyungpook Nemzeti Egyetem
Sangju, Dél-Korea 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése