2014. október 24., péntek

Mai szakasz: Zakariás 10

A korai eső ősszel esik Palesztinában a vetés és ültetés idején.  A késői eső pedig tavasszal, hogy beérlelje a termést az aratásra. A korai eső a Szentlélek munkáját jelenti, az evangélium magvainak elvetését Krisztus első eljövetelének idején. A késői eső e világ történelmének végén, Krisztus második eljövete előtt következik be, amikor a termést learatni érkezik.  A Szentlélek két fő munkája: kifejleszteni a hívők jellemét, megérlelni az aratásra, valamint felkészíteni egy népet Jézus eljövetelének végső hirdetésére. Zakariás arra buzdít, idejében kérjük az Úrtól a késői esőt.

A késői esőt azonban, ami felkészíti a hűségeseket az igazi megújulásra és reformációra, megelőzi egy hamis késői eső élmény, amit érzelmi túlfűtöttség, zajos hanghatások és ellenőrizhetetlen izgalom jellemez majd. Az nem az igazság csendes befogadása és a lélek Úrnak szentelése lesz. Népszerű, de hamis tanok terjednek el. Sokakat megtéveszt, akik nem gyökereztek mélyen az igazságba,  és nem aszerint élik mindennapjaikat.
A bárányok hajlamosak tévútra térni. A pásztorkutyák terelik vissza az eltévedteket a nyájhoz. Ez a vezetők feladata.

Zakariás a vezetőket dorgálja (2-3. vers), mert bálványimádásukkal, hamis tanításaikkal és téves eszméikkel tévútra vezették Isten nyáját. Vezető vagy? Befolyásos pozícióban vagy az egyházban?  Esetleg vén a helyi gyülekezetben, vagy diakónus? Az igazsággal kell betöltekezned és nem tévútra vezetni az embereket, hanem az élet vizéhez.

Isten nagy figyelmet fordít népére. A helyreállításukra vágyik. Visszahozza, és nem fenyíti meg őket. Bár szétszórta őket, megemlékeznek Róla, és Ő összegyűjti a maradékot, mert megváltotta őket.
A szegletkő, a cövek és a harci íj, mind a vezetőt, a Messiást jelképezik. Ő fogja leverni az ellenséget, letörni az asszírok és egyiptomiak kevélységét (11. vers). Ez Jézus második eljövetelekor bekövetkező ítéletének képe. A világ minden tájáról összegyűjti népének maradékát, kérve őket, hogy jöjjenek haza (8-9. vers).

Ez a hívás a hármas angyali üzenet hirdetése, az utolsó felhívás e világnak, ami a késői eső hatalmas ereje által megy majd végbe. A maradék összegyűjtetik, hogy betöltse a rostálás által kihullottak helyét, felváltva őket a munkában. Annyian jönnek majd, hogy alig férnek el (10. vers).
Ideje megerősödni az Úrban, és az Ő nevében járni (12. vers). Részesülni szeretnénk a késői eső tapasztalatában, és hetednapi adventistaként nem lemaradni róla. Jézus hamarosan eljön. Meg kell értenünk, hogy eljövetelének fő célja nem annyira a gonoszok megítélése, mint inkább népének összegyűjtése és hazavitele.

„Drága Urunk, kérünk, nyisd fel szemeinket, hogy lássuk az időt, amikor maradék néped visszatér Hozzád az utolsó üzenet hirdetése által. Add, hogy valóban vágyakozzunk a tavaszi, a késői eső után, hogy felkészülhessünk eljöveteledre. Ámen.

Sook-Young Kim
Kyungpook Nemzeti Egyetem
Sangju, Dél-Korea
Fordította: Csala Beáta


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése