2014. október 26., vasárnap

Mai szakasz: Zakariás 12

Az előző fejezetekben kinyilvánításra került Isten haragja, amellyel népét és vezetőiket akarja sújtani engedetlenségükért. Ebben a részben az Úr ígéretet tesz, hogy megítéli a Jeruzsálemet ostromló és Júda házát pusztító nemzeteket. Jeruzsálem nehéz kő lesz számukra. Cipelve azt kínlódni fog váll és kar. Ahogy Izraelt kínozzák, rájuk is szenvedés vár. Úgy látjuk itt Istenünket, mint aki törődik állandóan lázadozó népével, még ha meg is kell őket büntetnie megtérésük érdekében.

A 4-9. versekben Jeruzsálem helyreállításának ígérete olvasható. Isten, mint Teremtő jelenik meg, „aki az eget kifeszítette, a földnek alapot vetett, aki lelket adott az emberbe” (1. vers – új prot. ford.). Jeruzsálem felépül, mert a Seregek Ura, a Teremtő megígérte. Ő a Mindenható, akinek bármi lehetséges, és az Ő szava valóra válik.

És valóban, Izrael népe hazatért fogságából, Jeruzsálem újjáépült, az Úr csodát csodára halmozott. Nyissuk ki szemünket és lássuk meg a még fenségesebb csodát, a mennyei Jeruzsálemet, amit a hűséges maradék, az Úr megváltottai örökölnek majd. A város végül leszáll a földre, végső helyére. Azon a napon az Úr oltalmazza Jeruzsálem lakóit, és olyan lesz közöttük még a botladozó is azon a napon, mint Dávid” (8. vers – új prot. ford.).

A 10. vers komoly képet fest. „Rátekintenek arra, akit átdöftek”. Ezt az igeverset idézi János evangéliuma 19:37, amint Jézust a kereszten függve egy római katona egy dárdával oldalba szúrta. Továbbá Jelenések könyve 1:7 is utal egy különleges feltámadásra Jézus második eljövetelekor, amikor meglátják Őt azok, akik Őt általszegezték. Lenyűgöző, ahogy Isten világosan kijelenti, hogy Jézust át fogják szegezni a kereszten a mi bűneinkért. Maga az Úr jelentette ezt ki előre Zakariás prófétának. Más szavakkal, mi magunk szegeztük fel Őt a bűneinkkel.

Az emberek bánkódni fognak emiatt, és a bánkódóknak két csoportja lesz. Az első csoport vétkei miatt fog megszomorodni bűnbánó szívvel, mély fájdalommal és töredelemmel. Addig tesznek így, míg Jézus közbenjár érettük a mennyei Szentélyben, a Szentek Szentjében. Így bűneik eltöröltetnek, és az új Jeruzsálem lakosaiként lesznek az eljövendő királyság örökösei. Igen, az igazi megtérés számít.

Mindazonáltal lesz egy másik csoport is, akik jajgatni fognak. Ők bűneik miatt sírnak majd Jézus visszatértekor (Mt 24:30; Jel. 6:15-17). Fájdalmuk keserves lesz, amint ráébrednek, hogy nincsenek a megváltottak között.
Zakariás 12:12-14 szerint mindenki jajgatni fog. A mi döntésünk, hogy az Úrhoz kiáltunk-e bűneink miatt eljövetele előtt, amíg Jézus könyörög érettünk, és örök életet nyerünk, vagy eljövetelekor az elkövetkező pusztulás miatt jajveszékelünk majd. Urunk, segíts rajtunk!
Sook-Young Kim
Kyungpook Nemzeti Egyetem
Sangju, Dél-Korea
Fordította: Kóczián Ágnes


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése