2014. október 31., péntek

Mai szakasz: Malakiás 3

„Nézzétek! Elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse számomra az utat” (Mal 3:1 – ERV-HU).
Malakiás 2:7-ben Isten azt mondja, hogy egy papnak az „Úr hírnökének” kell lennie. A papok azonban – Malakiás idejében, és még utána is négy évszázadon át – sokkal inkább a gonosz követei voltak. Politizáltak és anyagiasak voltak, Isten vallásos vezetői a sötétségbe vezették a népet.

Izrael sötét korszakának egyik jele pénzügyi értékrendjük volt. Isten még azt is mondta, hogy megrabolják Őt, és így csalják meg az Urat.

„És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben! Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura” (Mal 3:8-12)

Isten szemében az anyagi áldozat nem különbözött az állatáldozatoktól. Isten a lehető legjobbat kéri tőlünk, és amikor a tőlünk telhető legjobbat adjuk, akkor Ő megtisztítja áldozatunkat tűzzel, és visszaadja nekünk úgy, ahogyan azt Ő legjobbnak látja.

A nép azonban nem tanulta meg az Isten szerint való utat, mert az emberek hírnökei nem helyesen tanították őket. Mi lehetett erre Isten válasza?
Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az útat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; ímé, eljön, azt mondja a Seregeknek Ura” (Mal 3:1) És Ő volt az eljövendő (lásd Mt 3:1-3).

Malakiás ezekkel a bátorító szavakkal foglalja össze üzenetét: „Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét” (Mal 3:16).

Isten azt akarta, hogy Izrael népének hűséges hírnökei, a vezetők és a köznép elkészítsék az eljövendő Messiás útját. Izrael kudarcot vallott, de Isten nem. Isten ma is arra vár, hogy a hűséges maradék felkészíti a világot Jézus Krisztus második eljövetelére. Mindazok, akik teljes szívvel szolgálják Istent, akik életükben első helyre tették az Ő országát, biztonságban lesznek az ítélet napján, és az Úr megjutalmazza őket, mint élő bizonyságtevőit.

Andy Nash, egyetemi tanár
Southern Adventist University
Fordította: Liebhardt László


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése