2013. november 19., kedd

Mai szakasz: 104. zsoltár

A 104. zsoltár Izrael természetről alkotott képét mutatja be. A szerző nem tudományos megközelítésből, vagy saját érzései alapján kezd el írni, hanem hívőként. Elutasítja az ateizmus és panteizmus elképzeléseit. Isten az ő szava által teremtette és tartja fenn a világot. A zsoltár és a Teremtés könyve első fejezetének története közötti párhuzam eléggé feltűnő. E zsoltár keletkezésének idejében a teremtés története jól ismert és elfogadott volt. Istent dicsőítették, aki megújítja a földet (30. vers) és véghezviszi a növekedés és szaporodás csodáját.

Vajon lehetséges, hogy mi, modern emberek a vidék elnéptelenedésének és a műtrágya használatának idején, hogy ráébredjünk erre a csodálatos igazságra, és elismerjük ezt? Az emberek már az ősi Izrael idején is kitalálták Baált, a kánaánita istent, aki az eső és a termékenység istene volt (lásd 4Mózes 25:3). De az olaj, must és gabona nem Baáltól származott, hanem Istentől (Hóseás 2:8). Tehát a 104. zsoltár írója tehát elhatárolódik minden kevert vallástól és az Alkotó iránti elkötelezettségét hirdeti (3. vers). A Teremtőbe vetett hit megújított üzenetté vált Izrael és a környező népek számára. Minden teremtett lény magán viseli Alkotójának keze nyomát, túlmutatva ezzel önmagán a teremtő Istenre.

Jézus megismételt egy értékes leckét a zsoltáríró megfigyeléseiből. Azt mondta, hogy a madarak nem vetnek és nem aratnak...  mennyei Atyánk mégis ellátja őket (Máté 6:26). Mi nem tehetünk semmit azért, hogy megnöveljük termetünket akárcsak egy arasszal is. Isten gondoskodik rólunk, tehát miért aggódnánk?

Ezért dicsőítsük és imádjuk ma is Istent, mivel egyedül Ő az, aki megalkotott minket és törődik velünk!

·        Aki tiszteli Istent és visszatükrözi az Ő szépségét a saját életében, az sokkal több nemes és értékes dolgot fog meglátni a saját életében és környezetében is.
·        Aki visszatükrözi az Ő jóságát és szépségét, az sokkal jobban meg tud bízni Urának hatalmában.
·        Aki hiszi, hogy Isten a teremtő, az önmagát és körülötte zajló történéseket is a megfelelő biblikus összefüggésben látja. A föld az Istené, és Ő mindent az irányítása alatt tart. Ez ad nekem békét a mindennapjaimban.


Christoph Berger,
a Bogenhofen College igazgatója
Ausztria
Fordította: Rajki Dávid

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése