2013. november 27., szerda

Mai szakasz: 112. zsoltár

A 112. zsoltár a 111. zsoltár folytatása. Az előbbi Isten magasztos munkáiról beszél, az Ő hűségéről és igazságáról, miközben a 112. zsoltár bemutatja azokat az áldásokat, amelyeket a bölcs, istenfélő ember kap, a gonosszal ellentétben (10. vers). Ahhoz, hogy a szerző bemutassa az igazat, aki nincs elszigetelve a bűn által megfertőztetett világ valóságától, amely tele van ellenségeskedéssel (sötétség - 4. vers; rossz hír - 7. vers; ellenség - 8. vers), egy átfogó kifejezést használ: „szíve erős, az Úrban bizakodó” (7. vers). Ez az, amire a legtöbb ember vágyik, még akkor is, ha nem a zsoltáros szavait használja. Sokan vannak, akik sok mindennel rendelkeznek, de nincs stabilitás az életükben, így a gyönyör, az anyagi haszon és más bálványok rabjaivá lesznek.

A szilárd, állhatatos, beteljesedett élet alapját mutatja be ennek a zsoltárnak a bevezetője, rögtön a dicsőítésre hívás után: „Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik” (1. vers). Ő egy „becsületes” (2. vers - új prot. ford), nagylelkű ember, aki kész segíteni a szükségben lévőt, kölcsönt ad (5. vers) és Isten áldása mindig jelen van az életében. Ez a leírás előfutára a Hegyi beszédnek, ahol Jézus meghatározza az Isten által felállított mércét az Ő gyermekei számára. Az igazi nagylelkűséget nem az ajándék értékével és méretével mérik, hanem a lelkülettel, amelyben az adás megvalósul. Számunkra ott van Jézus Krisztus páratlan példája a Golgotán hozott áldozatában. Ha ezt a páratlan áldozatot szemléljük, az Isten parancsolatainak való engedelmesség „gyönyörűség” lesz (1. vers).

Drága Urunk!

Vágyunk a lelki és érzelmi stabilitásra, amely oly gyakran hiányzik az életünkből. Taníts meg az igazi nagylelkűségre és adj erőt nekünk ahhoz, hogy Urunk és Megváltónk nyomdokaiban járjunk! Ámen!


Ioan Campian-Tatar,
a Román Unió titkára

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése