2013. november 21., csütörtök

Mai szakasz: 106. zsoltár

A 106. zsoltár bepillantást nyújt Izrael fiainak bűnbánatába és nemzeti bűnvallásába, amikor megújult szívvel ismerik el mindazt, amit az Úr tett addig értük, és az isteni dicsőség és kegyelem fényében értelmezik a történelmüket (Ezék 36:1). Ekkor eszükbe jutnak a gonosz útjaik, és megváltozott szívvel látják a saját vétkeiket, hitetlenségüket és lázadásukat. Izrael vétkeinek sötét hátterével ellentétben, fényesen ragyog Isten dicsősége, és kiváltja a kezdő és befejező „Alleluját” (1. és 46. vers).

Izrael bűnvallása így szól, „Atyáinkkal együtt vétkeztünk”, mert bizonyos értelemben az izraeliták minden nemzedéke Egyiptomból jött ki (6. vers). Ez érvényes a saját kivonulásunkra is. Izrael – a régi, a mai és a jövendőbeli – romlott, bűnöző, gonoszul cselekvő, és kivágták volna Isten kegyelme és hűsége nélkül.

Hasonlítsd magadat Izraelhez. Hasonlóan cselekedtél? Emlékezz a lázadásodra a Vörös-tengernél, az egyiptomi húsos fazekak utáni zúgolódásodra, az Isten vezetői iránti féltékenységedre; és hajlottál arra, hogy Isten dicsőségét egy állat képmásának tiszteletére cseréld, vagy a Baál-Peornál kötött szövetségedre. Újra meg újra elfeledkeztél Istennek a megváltásért, a gondviselésért és a győzelemért végzett hatalmas munkájáról?

Valljuk meg ma a vétkeinket, és dicsőítsük Istent az Ő kegyelméért és hűségéért! Bízzunk a végső megváltásban a győzelem nemsokára elérkező napján, amikor Jézus eljön, és a nagy aratás minden nemzetnél bekövetkezik!


 Christoph Berger,
a Bogenhofen College igazgatója
Ausztria
Fordította: Csala Beáta

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése