2013. november 20., szerda

Mai szakasz: 105. zsoltár

Prófétai értelemben ezen a zsoltáron keresztül bepillantást nyerhetünk abba, ahogy a helyreállított Izrael megünnepli az Istennel kötött szövetséget, és Isten hűségét, amely egészében beteljesedett  Izraelen.

A második és az ötödik vers szavai arra bátorítanak minket, hogy ne felejtsük el Isten csodáit az életünkben. Írjuk le őket egy különleges füzetbe, tartsuk meg őket, mint különleges értékeket, hogy időről időre elgondolkodhassunk rajtuk, különösen akkor, amikor csüggedtek vagyunk, és ha eljön a megfelelő alkalom, akkor megoszthassuk másokkal. A zsoltáríró szavai bátorítanak, hogy keressük Istent. Ez nem fog magától megtörténni, nekünk kell naponta folyamatosan a színe elé járulnunk. Prófétai értelemben ennek az zsoltárnak a gondolatait akkor fogjuk énekelni, amikor Jézus második eljövetelekor Isten népe Jézus színe előtt lesz.

A történelem folyamán az Úr megtartotta szövetségét a pátriárkák korában és utána is. Igen, mindig emlékezni fog a szövetségére. Ennek a szövetségnek a tudatában küldte el Józsefet mindenki előtt Egyiptomba a fáraó színe elé, és a testvérei jó néhány próbát kiálltak, amíg Isten szava beteljesült. Józsefet az a megtiszteltetés érte, hogy ő maga nyithatta meg ezt a földet Isten gyermekei előtt. Isten az ő szolgáján, Mózesen keresztül a kivonulás során, a csapások ideje alatt is hűségesen oltalmazta népét. Arannyal és ezüsttel távoztak Egyiptomból, és Isten vezette őket tovább a pusztában (2Móz 13:21). Felhőként takarta be őket nappal, és tűzoszlop volt, hogy világítson éjjel. Kenyeret küldött az égből és vizet fakasztott a sziklákból.

Mennyei Atyád számodra is biztosítja hatalmas és kegyelmes tetteit a mai napon is, mivel megtartja ígéreteit. Dicsőítsd az Urat, aki hűséges, és nem töri meg a veled kötött szövetséget!

 Christoph Berger,
a Bogenhofen College igazgatója
Ausztria
Fordította: Rajki Dávid

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése