2014. augusztus 24., vasárnap

Mai szakasz: Dániel 10

Ebben a fejezetben arról olvasunk, hogy Dániel látomást kap Isten dicsőségéről, akár csak Ezékiel (Ez 1). A Biblia történeteiben Isten dicsősége mindig akkor jelenik meg, amikor valami nagyon fontos üzenetet készül közölni. A 11-12. fejezetben Isten az ő népét érintő, fontos tényeket nyilatkoztat ki szolgájának. A világegyetem Királyának hatalmas jelenléte túl fenséges jelenség a halandóknak, nem képesek elviselni. Dániel társai rémülten elmenekültek anélkül, hogy látták volna, mi történik (7. vers). Dániel, aki megpillantotta Isten dicsőségét, ájultan esett össze. Csak akkor állt lábra, amikor a mennyei küldött megerősítette őt (8-9. vers).

Dániel három teljes hétig böjtölt (2:12), majd utána fogadta Isten küldöttét, Gábrielt, aki közölte vele, hogy alázatos lélekkel elmondott imái már azok kezdetétől fogva meghallgattattak. Milyen csodálatos tudnunk, hogy imáinkat már akkor meghallgatja Atyánk, amikor a szavak megszületnek ajkunkon! Ezen a világon nem tudhatjuk meg, milyen hatalmas erők mozdultak meg imáink hatására azok érdekében, akikért közbenjártunk!  

Gábriel világossá teszi, hogy Dániel imájának kezdetétől fogva munkálkodott Perzsia fejedelmének szívében, de ez alatt a 21 nap alatt ő olyan erősen ellene állt, hogy Mihály, „egyike az előkelő fejedelmeknek” [vagy az angol Clear Word fordítás szerint „a mennyei seregek Fejedelme” – 13. vers], nevezetesen maga Krisztus kellett, hogy eljöjjön, és meggyőzze őt.

Az igeversben a „Perzsia fejedelme” és a „mennyei seregek Fejedelme” kifejezéseket ellentétes értelemben találjuk, ami arra enged következtetni, hogy a földi hatalmak oldalvonalán kívül lelki jellegű küzdelem dúlt. Círus kezében olyan döntés volt, ami hatással lett volna Isten népére is, talán ott tartotta volna őket Babilonban, vagy megtiltotta volna nekik a templom és Jeruzsálem falainak újjáépítését. „Gábriel három héten át tusakodott a sötétség hatalmaival, hogy meghiúsítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarták. A menny megtett Isten népe érdekében mindent, amit tudott, és végül győzött. Az ellenség erőit féken tartotta Círusz egész idejében és fiának, Cambysesnek mintegy hét és fél évig tartó uralkodása alatt.” (E. G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 355. oldal.)

Gábriel azt is elmondta, hogy amikor a perzsa uralkodók visszautasítják majd Isten befolyását, eljön majd Görögország fejedelme (20. vers). A gonosz erők cselekedni fognak, Nagy Sándor, a görög-macedón seregek vezére által romlást hoznak majd a perzsákra. Isten tiszteletben tartja azoknak az embereknek a döntését is, akik ellenállnak az ő befolyásának. De amikor szolgái – Dánielhez hasonlóan – alázatos lélekkel imádkoznak, az egész menny összefog azok érdekében, akik szeretik Őt.

Drága Urunk!
Ezekben a döntő jelentőségű napokban, amikor a nemzetek visszautasítják a te szeretetedet, kérünk, segíts hűségesnek maradni a te kinyilatkoztatott Igédhez! Töltsd ki Szentlelkedet erre a nélkülöző világra, és kezdd velünk, egyénileg! Alázatos szívvel kérünk erre. Ámen.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése