2014. augusztus 31., vasárnap

Mai szakasz: Hóseás 5

Az észak-izraeli papok bűnei ellen szóló prófétikus üzenet a negyedik fejezet 4. versében kezdődik. Az ötödik fejezetben az első verstől kezdve az ítéletről szóló üzenet nemcsak a papoknak szól, hanem a királyra és Izrael magas rangú tisztviselőire is vonatkozik. Az eljövendő ítélet bejelentése volt ez. Az izraeliták Miczpában és a Tábor-hegyen állították fel bálványimádó helyeiket (1. vers). Akik az aranyborjú imádását bevezették és a király, aki a Baál kultuszt meghonosította, tétovázás nélkül pusztították Isten igaz híveit (2. vers). E nagyfokú gonoszság és lealacsonyodás oka bálványimádásuk volt és a paráznaság bennük élő szelleme. Szándékos engedetlenségük Istennel szemben az aranyborjak felállításával és a szidoni Baál-kultusz bevezetésével Izraelben, Isten utasításainak és törvényének nyílt elvetése volt.  Ilyen emberek nem állhattak őszinte szerető kapcsolatban Istennel. (5. vers).

Mivel bűnbánat és odaadás nélkül mutatták be áldozataikat Istennek, Ő nem fogadja el felajánlásaikat (5. vers). A nép nem őszinte szereteten alapuló kapcsolatban szolgálta Istent, hanem Szidon istenét, Baált imádták és Izrael szerte elterjesztették a bálványimádást.

A 7.vers második fele így olvasható: „és megemészti őket az újhold, örökségeikkel egyben.” Egy holdhónap 28 napból áll és a prófétai időszámítás szerint egy nap egy évnek felel meg (Ez 4:6).  II. Jeroboám uralkodásának végétől (Kr. e. 753) Szamária és a környező városok lerombolásáig (Kr. e. 722) valóban körülbelül 28 esztendő telt el. A 8-9. vers az északi királyság, Izrael elpusztítására érkező Asszíria bizonyos eljövetelét írja le (13. vers).

Júda ugyanúgy bálványimádó néppé vált, mint Izrael (10., 12., 14. vers). Számukra olyan lesz Isten, mint a molylepke, mely a ruhaneműt eszi, és mint a rothadás, ami ehetetlenné teszi az ételt. Olyan lesz Isten számukra, mint az embereket és jószágaikat megtámadó erős oroszlán, és senki sem lesz képes megmenteni őket tőle.

Amíg nem ismerik be bűneiket és nem keresik Isten bocsánatát, Ő nem tudja megáldani őket, sem pedig helyreállítani a jó kapcsolatot velük, mint Teremtőjük és Megváltójuk (15. vers). Ő mindig kész helyreállítani a jó kapcsolatot velünk. Fel kell ismernünk, hogy a nép szentsége az Istennek való teljes odaadást és odaszánást jelenti.

Yoshitaka Kobayashi, Ph.D.
Japán
Fordította: Csala Beáta


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése