2014. augusztus 23., szombat

Mai szakasz: Dániel 9

Megerősítve azt a tényt, hogy Gobryas-t Círus tette királlyá Babilon felett, Dániel Gobryas uralkodói nevét – a méd Dárius – alkalmazza, aki „királlyá tétetett vala a Káldeusok országán” (1. vers). Most, hogy túl volt a 6. fejezet eseményein, az oroszlánok vermével kapcsolatos tapasztalaton, Dániel elkezdte tanulmányozni Jeremiás próféta jövendöléseit, amelyekből megértette, hogy „hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain” (2. vers). A próféták nem mindig értenek meg mindent és időnként zavarba ejtik őket olyan dolgok, amelyekről más próféták beszéltek.  

Korábbi álmaiból Dániel megláthatta Isten kezét a történelemben. Most azonban az a kérdés foglalkoztatta, hogy a Jeremiás által említett hetven év mikor jár le és Jeruzsálemet mikor építik újjá. Ha Jeruzsálem továbbra is romokban marad, mikor lesz ennek vége? Ezért meg kellett kérdeznie, hogy mi fog történni ezután. Tehát az Úrhoz fordult és hozzá esedezett (3. vers). Böjtölt és bűnvallomást tett (4. vers), amibe önmagát is besorolta: „Vétkeztünk és gonoszságot míveltünk” (5. vers). „eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől. És nem hallgatánk a te szolgáidra, a prófétákra” (6. vers). Ez egy olyan probléma, amivel mi is gyakran találkozunk napjainkban.   

A fogság bűneik miatt következett be (7. vers), és mindnyájukat szégyen borította (8. vers). De mégis fellázadtak. Dániel kegyelemért és bocsánatért könyörög Istenhez (9. vers). Felsorolja neki szombatrontásaikat és törvényszegéseiket, a prófétaság Lelkének elutasítását (10. vers) és azt hogy megtagadták az Istennek való engedelmességet (11. vers). A csapás mindennek a következménye (12. vers), de a csapás ellenére sem tértek vissza Istenhez és nem figyeltek igazságaira (13. vers). Az olyan mondásokra, hogy „félre a hitelvekkel”, Dániel rámutatott arra, hogy az igazi vallásosság megköveteli a hitelveknek való engedelmességet, amelyeket a Szentírás ad és tanít.

Az igaz Istennek cselekednie kell. Nem hagyhatja figyelmen kívül a bűnt, és nem köthet kompromisszumot (14. vers). Elismerve gonoszságukat és azt, hogy Isten nem tehet saját természete ellenére (15-16. vers) valamint azt, hogy a nemzetek gyalázatává lettek, Dániel könyörög Istenhez, hogy hozzon megoldást az ő helyzetükre (17. vers). Mivel Jeremiás azt mondta, hogy Jeruzsálem romos állapota hetven évig fog tartani, Dániel arra kéri Istent, hogy gondoljon az elpusztult Jeruzsálemre (18. vers). Arra sürgeti Istent, hogy hallgassa meg őket és cselekedjen (19. vers). Miközben imádkozott, Gábriel angyal gyorsan odarepült hozzá az estéli áldozat idején (21. vers), hogy válaszoljon kérdéseire (22. vers). Amikor Dániel elkezdett imádkozni Istenhez, az Atya válaszolt, és Krisztus elküldte Gábrielt, hogy menjen el, és segítsen Dánielnek (23. vers). „Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked” (23. vers – új prot. ford.).    

A hetven hetet lemetszették (24. vers) a 2300 nap/év próféciából, amelyről Dániel korábban beszélt. A két prófécia ugyanabban az időpontban kezdődött, de a „hét hét” azaz 490 esztendő hamarabb véget ér, miközben a hosszabb, 2300 nap/év prófécia tovább halad.

Dániel megtudta, hogy lesz egy rendelet (amelyről mi már tudjuk, hogy Ezsdrás hetedik évében azaz Kr. e. 457-ben megtörtént) Jeruzsálem újjáépítéséről és ettől az időponttól számítódik a prófécia a Messiás eljöveteléig (25. vers). Nem arról van szó, hogy 7 hét van a Messiás eljöveteléig és 62 hét alatt épül fel a város, hanem 7 hét városépítés és ez után 62 héttel fog megjelenni a Messiás, és mindez a rendelet idejével kezdődik el.  

Jézust 27-ben Keresztelő János megkereszteli, a Szentlélek felkeni, és az Atya igazolja őt egy mennyből jövő hanggal. Dániel megdöbbenésére az újjáépített Jeruzsálemet a rómaiak újra lerombolják majd (26. vers): „a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe.”

A háború folytatódni fog a vég idejéig (26. vers). Ez a pusztítás el van rendelve (26. vers) a kezdőpont, azaz 538 és a végpont 1798 között. Jézus a Messiás sokakkal örök szövetséget fog kötni, ami magába foglal mindenkit, aki elfogadja Őt személyes Megváltójának (27. vers). Amikor Krisztus itt élt, véget vetett a földi szentély szolgálatának, de tovább folytatta a papi, majd pedig a főpapi szolgálatot a mennyei szentélyben (27. vers).

Dániel sokkoló jeleneteket látott arról, hogy a lelki Izrael szenvedni fog: a felkent Messiást ki fogják irtani a 490 éves prófétai időszak végén, a Templomot le fogják rombolni és az „utálatosság” annak a szárnyain fog szállni, aki lerombolta a Templomot Kr. u. 70-ben. Ez egy meghatározott időszakban fog történni, amelyet Dániel a 7. fejezetben megad, mint „időt, időket és az időknek felét”, azaz 1260 évig. Dániel felfogta, hogy a Messiás nem az ő idejében fog megjelenni, és ez az időfolyosó sokkal hosszabb, amint ahogy ő ezt elvárta volna. Két évvel később Isten egy másik látomást adott neki, amelyben sokkal részletesebben körvonalazta a történelmet egészen a vég idejéig. Ekkor Isten arról értesítette Dánielt, hogy nyugodni fog egészen a feltámadásig. Erről majd a következő fejezetekben olvashatunk.
  
Szerető Istenünk!
Mindnyájan reménykedünk abban, hogy eljön az új Jeruzsálem, az új Föld, és megoldást nyer a világ minden pusztítása és utálatossága. Nyugalmat találunk abban a tudatban, hogy te meg fogod oltalmazni maradék népedet mindezekben. Ámen!


Koot van Wyk, DLitt et Phil, ThD.
Kyungpook Nemzeti Egyetem
Sangju, Dél-Korea


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése