2015. február 18., szerda

Mai szakasz: Apostolok cselekedetei 20

Pál azt tervezte, hogy harmadik missziós útján eléri Rómát (ApCsel 19:21). Elment Antiókiába, Athénbe, Korinthusba és Efézusba, a Földközi-tenger partjának legnagyobb városaiba, de Róma volt a legnagyobb az összes közül. Nem jutott el hamar Rómába, ugyanakkor hatalmas munkát végzett el út közben. Efézusban írta meg, könnyek között, két levelét a korinthusiaknak, kifejezve aggodalmát érettük (1Kor 2:4). Úgy döntött, hogy hosszabb időt tölt Efézusban, mert új evangelizációs lehetőségek adódtak (1Kor 16:9). Ebben az időben tört ki a Demeter által vezetett lázadás (ApCsel 19: 21-41), ezért Pál Macedóniába ment (ApCsel 20:1). Filippiben találkozott Titusszal, aki azzal a jó hírrel érkezett vissza Korinthusból, hogy Pál levele jó visszhangra talált a gyülekezetben (2Kor 7: 6-10). Végül eljutott az apostol Korinthusba, ahol három hónapig tartózkodott, mielőtt újra tovább utazott volna (ApCsel 20: 2, 3). Innen írta levelét a rómaiaknak. Nagy várakozással tekintett római látogatása elé.

Pál vissza akart hajózni Korinthusból Jeruzsálembe előbb, de megtudta, hogy merénylet készül ellene, ezért úgy döntött, hogy Macedónián keresztül tér vissza (ApCsel 20:3). Egy hetet töltött Lukáccsal Filippiben, majd Troásba ment, ahol egy késő estébe nyúló prédikáció közben feltámasztotta Eutikhust (ApCsel 20: 7-12)! Reggel a férfiak felszálltak egy Assusba induló hajóra, de Pál úgy döntött, hogy gyalog megy tovább. Kis időt nyert ezáltal az elmélkedésre és imádkozásra. (Lásd: Az Apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 257. oldal). Pál utolsó jeruzsálemi útja c. fejezet.). Miután visszatért a hajóra, Miletusban kötöttek ki, 50 kilóméterre Efézustól. Onnan üzent a véneknek, hogy jöjjenek el, és találkozzanak vele. Amikor eljöttek, az apostol ezt mondta nekik: „Tudjátok, hogy bizonytalankodás nélkül elmondtam nektek mindazt, ami a javatokat szolgálta. Tanítottalak titeket nyilvánosan, és házról házra járva is” (20. vers), „bizonytalankodás nélkül mindent elmondtam, amit Isten nektek üzent” (27. vers – ERV-HU). Így figyelmeztette őket: „még közöttetek is lesznek olyanok, akik téves és eltorzított dolgokat tanítanak, és ezzel Jézus tanítványai közül egyeseket eltérítenek az igazságtól, és maguk köré gyűjtik őket… Ezért vigyázzatok” és védjétek az egyházat (30-31. vers – ERV-HU). Aztán így szólt hozzájuk: „Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyet Jézus tulajdon vérével szerzett” (28. vers).


A nagy apostol az Újszövetség leírása szerint, a vének két funkciójára összpontosított. Az első a tanítás, az Ige hirdetése, (1Tit 1:5, 9), így a nyáj lelkileg növekszik, és nem tévelyedik el. A második, hogy vezessék a nyájat (ApCsel 20:28), azaz, hogy pásztorolják a nyájat, bölcsességgel és hozzáértéssel, utalva ezzel a pásztorolás és a felvigyázás szolgálatára a mai lelkipásztorokra vonatkozóan is, amely a vénekre is érvényes. Ezeknek a feljegyzéseknek sok olvasója vezető szerepet tölt be helyi gyülekezetekben. Ne feledjétek hát nagy felelősségeteket: legyetek az Ige tanítói, és a nyáj pásztorai. Ez két legfontosabb felelőssége a lelkipásztoroknak és a véneknek az egyházban. Ez az, amit Pál tett, és hogy szerették őt a gyülekezetekben! (ApCsel 20:36-38)

Ron E. M. Clouzet
az Ézsak-amerikai Divízió Evangelizációs Intézetének igazgatója
az Andrews egyetem teológia és missziológia professzora
Fordította: Liebhardt László


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése