2015. február 22., vasárnap

Mai szakasz: Apostolok cselekedetei 24

Amikor a parancsnoknak, Klaudiusz Liziásznak tudomására jutott, hogy negyven zsidó kitervelte Pál megölését, intézkedéseket tett, hogy megvédje a foglyát, aki római polgár volt. Elküldte őt Félix kormányzóhoz Cézáreába. Félix felszabadított rabszolgából lett kormányzó a bátyja segítségével, aki Néró császár kedvence volt. Félix a gátlástalan viselkedéséről és kegyetlenségéről volt ismert. Mégis úgy döntött, meghallgatja Pál ügyét, és magához hívatta vádlóit Jeruzsálemből. A két beszéd ebben a fejezetben teljesen ellentmond egymásnak. Tertullusz, a ravasz ügyvéd egyik hazugságot mondta a másik után, – néhány merész, kissé tarkított – hízelgéssel fordult a kormányzóhoz. Pál saját védelmében a teljes igazságot mondta el az ügyben. Félix is átlátott Tertullusz hazugságain, és úgy ítélt, a zsidók nem derítettek mindenre fényt a vizsgálatban. Felfüggesztette az eljárást, és azt mondta, hogy az üggyel kapcsolatban személyes jelentést vár Klaudiusz Liziásztól, a parancsnoktól. Így a zsidók kénytelenek voltak távozni.

Félix, egy régi cselszövő és önmeghazudtoló személy volt, mégis érdekesnek találta Pált. Felesége Druszilla zsidó származású volt, Heródes Agrippa lánya. Úgy döntött, magánkihallgatáson beszél Pállal. Félix jól ismerte a zsidók tanítását és életmódját, de érdekesnek találta a „Krisztus Jézusba vetett hitet” (24. vers). Pál boldogan beszélt a fenséges párnak az Atya igazságáról, a helyes viselkedésről és az emberek Isten előtti végső ítéletéről. Félix közismert volt könyörtelen gonoszságáról, és csak kevesen mertek volna szembeszállni a római helytartóval az igazság nevében. Pál azonban nem félt az emberektől, és látta a lehetőséget arra, hogy Félixet az Úr felé vezesse. „Megmutatta [Félixnek], hogy ez az élet az ember előkészületének ideje az örök életnek”. Aztán Pál rámutatott „a nagy bűnáldozatra” és a tényre, hogy Krisztus miként tett eleget a törvénynek (Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 279. oldal).

Félixet meggyőzte Pál érvelése, de Druszillát nem. Ő félt az isteni ítélettől (25. vers). Pált folyamatos őrizetben tartotta, és a következő két évbe többször is beszélgetett vele ezekről a kérdésekről, ám sosem adta át magát Istennek. Végül Róma felelősségre vonta Félixet, amiért több ezer zsidót megölt, és megengedte a gazdagok fosztogatását; végül eltávolították a posztjáról. Pált továbbra is börtönben tartotta, így próbált néhány zsidónak kedveskedni, de többé már nem hallott intést, hogy tartson bűnbánatot. Milyen tragikus véget érnek azok, akik folyton csak halogatják a bűnbánatot!

Ron E. M. Clouzet
az Ézsak-Amerikai Divízió Evangélizációs Intézetének igazgatója
az Andrews egyetem teológia és missziológia professzora
Fordította: Baksa Viktória


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése